Winnie de Wit van SOS Zaanstreek heeft tijdens het bezoek van Commissaris van de Koning Arthur van Dijk aan een stembureau in Assendelft het boek “Kunst en Vliegwerk” overhandigd. SOS Zaanstreek strijdt al jaren voor en gezonde leefomgeving en een krimp van Schiphol. 

Op vliegherrie.nl hebben de leden gezamenlijk een “kunstkijkboek” samengesteld met kunstwerken van henzelf en andere gebruikers van de website. Het boek bevat onder andere teksten, tekeningen, gedichten die allemaal kritiek uiten op Schiphol. Het doel is om door middel van kunst de politiek te wijzen op de overlast veroorzaakt door vliegtuigen. 

Van Dijk was de gelukkige ontvanger vanwege zijn eerdere functie als wethouder van Haarlemmermeer, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor het dossier van Schiphol. Volgens van Dijk is het belangrijk dat burgers zich betrokken voelen bij wat er in hun buurt gebeurt. “Steeds meer mensen maken zich bezorgd over de kwaliteit van hun leefomgeving,” stelt hij. 

“Een goed voorbeeld hiervan is de discussie rondom Tata Steel en de luchthaven Schiphol. Het is daarom aan de politiek om ervoor te zorgen dat de stem van de burger gehoord wordt en om gezamenlijk een oplossing te vinden voor deze problemen.”

Volgens actievoerder De Wit verzaakt de provincie Noord-Holland al jarenlang haar zorgplicht richting de burger.

“Van Dijk heeft tijdens zijn periode als Schiphol-wethouder net zo goed meegewerkt aan de ellende die boven ons hoofd hangt.” 

Ook wordt het boek nog overhandigd aan leden van de Tweede Kamer en de regering.

Er staat ook een gedicht van Winnie in:

En we lazen een boodschapje:

Eerder maakten we een filmpje van Winnie waarin we zien wat haar drijft: