SP stelt vragen: waar moet ZCFC heen en gaat AZ dat echt betalen?

Socialistische Partij heeft bij monde van Roland van Braam schriftelijke vragen gesteld over de toekomst van ZCFC op het sportpark Kalverhoek. Het lijkt erop dat AZ de amateurs van ZCFC snel weg wil hebben, en dat is in tegenspraak met de afspraken.

In de intentieverklaring van januari 2014 hebben AZ en ZCFC gesteld dat AZ en ZCFC de velden gaan delen en dat ZCFC zal meewerken aan een verhuizing naar een volwaardig alternatief mits de vereniging daarmee instemt.

Maar het werd snel duidelijk dat AZ wil beschikken over alle negen velden op sportpark Kalverhoek.

Binnen ZCFC is hierdoor onrust ontstaan. Er heerst het gevoel dat men in de wurggreep van de gemeente en AZ zit. Met name omdat het voor ZCFC erg lastig is om afspraken te maken en AZ te pas en onpas roept dat ZCFC moet verhuizen.

Roland van Braam stelt daar de volgende vragen over aan het college:

  • Volgens de afspraken gemaakt met AZ, ZCFC en de gemeente (intentieverklaring januari 2014), zal AZ de kosten van een verhuizing van ZCFC voor zijn rekening nemen. Heeft AZ de financiële middelen om de kosten te kunnen dragen van een eventuele verhuizing?
  • Hoe hoog zijn deze kosten?
  • Heeft de gemeente een locatie op het oog om ZCFC te kunnen huisvesten? Zo, ja welke locatie(s) zijn dit?
  • Hoeveel jaar verwacht u dat ZCFC nog in de Kalverhoek zit en wanneer verwacht u duidelijkheid te kunnen geven over de locatie waar ZCFC naar toe gaat verhuizen?
  • Door deze wurggreep-constructie is de toekomst van ZCFC erg onzeker geworden in hoeverre staat de gemeente garant voor de toekomst van ZCFC?

Zie ook de vorige berichten op De Orkaan over de op handen zijnde verhuizing.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *