Steeds meer vragen over sloop Peperstraat

Twee uur trekt de gemeenteraad vanavond uit om over de sloop- en nieuwbouwplannen voor de Peperstraat te praten. Of dat genoeg is voor het Zaanstad Beraad, is de vraag. De inspreekronde vorige week duurde al 4,5 uur.

Juliëtte Rot van DZ stelde technische vragen aan B&W.

Rot wil alles weten over de begroting en over wie nu eigenlijk eigenaar van de panden zijn. De begroting lijkt vooral samen te hagen met parkeerwensen van Zaanstad.

Sluitende begroting?

Rot vraagt wil weten of het klopt “dat de begroting van het bouwplan niet sluitend is” en de eventuele gevolgen hiervan voor Zaanstad. Ze vraagt naar een onderbouwing van de kosten voor renovatie en sloop. Accres: “de bouwkosten bij renovatie zijn ongeveer gelijk als bij nieuwbouw.”

Een begroting is niet openbaar gemaakt maar is er wel (“Er is in overleg met de ontwikkelaar uitgebreid gerekend en getekend om het plan haalbaar te krijgen”). Daarom moeten er 530 tot 550 woningen komen (meer dan aanvankelijk gepland). Accres heeft de meeste panden in handen (economisch eigendom) maar moet ook twee stukken grond van de gemeente kopen en een blok van ZVH. Aan de gemeente moet ook een ‘exploitatiebijdrage’ worden betaald. Accres wil subsidies voor het plan, Zaanstad belooft daarbij te helpen.

De Burcht ‘vrij maken’?

Cruciaal in de financiële haalbaarheid zijn de parkeerwensen van Zaanstad. Accres moet zorgen voor parkeergelegenheid onder de Peperstraat om de Burcht ‘vrij’ te maken. Dan kan daar ook gbouwd worden. Die twee plannen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De parkeergarage krijgt 370 plekken, hoeveel daarvan voor Burcht-parkeerders zijn, is niet bekend. Er zijn nu 250 parkeerplaatsen op De Burcht. Volgens Accres “wordt de parkeerbehoefte gehaald”. Er worden overigens ook “enkele parkeerplaatsen op maaiveld” gerealiseerd. Dat de helft van de bewoners geen parkeerplaats krijgt, zou best kunnen. In de buurt komt waarschijnlijk betaald parkeren.

Zaanstad hoopt dat bewonerparkeren en Burcht-parkeren gecombineerd kan worden: “dubbelgebruik is hierbij het uitgangspunt.” Hier is de wens de vader van de gedachte. Op rustige tijden (door de week, overdag) staan er enkele tientallen auto’s op de Burcht (één van de weinige parkeerterreinen zonder maximale parkeerduur). Maar ’s avonds in het weekend staat het vol. Dan zijn ook de bewoners thuis. ‘Dubbelgebruik’ is een illusie. Zaanstad beloofde overigens te onderzoeken of er kon worden afgeweken van de ‘gemeentelijke parkeernorm’.

In de meest recente Raadsinformatiebrief schrijft wethouder dat volgens het Zaans MobiliteitsPlan (ZMP) er eigenlijk helemaal geen parkeerplaatsen aangelegd zouden hoeven te worden. Dat is een merkwaardige redenering, het ZMP was nog helemaal niet aangenomen door de raad toen deze plannen gemaakt werden.

Wie is de eigenaar?

De DZ-fractieleider wil ook het naadje van de kous weten over het eigendom van de panden. Accres is ‘economisch’ eigenaar naar het ‘juridisch eigendom’ berust bij de erven van Rob Grifhorst. En daar heeft Zaanstad potentieel een groot probleem. Grifhorst zelf (overleden in 2014) was iemand met talrijke criminele connecties (Willem Holleeder, Cor van Hout, Thomas van der Bijl, Willem Endstra) die ook beschuldigd is van witwassen van geld van de Heineken-ontvoering. Samen met Van Hout investeerde hij in de Peperstraat. Het OM heeft ooit beslag laten leggen op de panden van Grifhorst maar dat is in 2008 opgeheven. Maar met de erven Grifhorst (ook zijn vrouw Netty werd door het OM verdacht van witwassen) kan Zaanstad nooit zaken doen, die deal zou een Bibob-onderzoek niet overleven.

Accres doet zeer laconiek over het onderscheid, het stelt niks voor:

“Bij economische eigendom wordt het vastgoed feitelijk wel overgedragen, (…) juridisch eigendom (…) is niets meer dan een tenaamstelling in het kadaster. De economisch eigenaar heeft de beschikking over de panden.”

Accres mag volgens eigen zeggen de herontwikkeling van de panden in de Peperstraat gewoon uitvoeren, en: “de economisch eigenaar heeft een volmacht om de juridische eigendom op elk gewenst moment (of onder een bepaalde voorwaarde) aan zich te laten overdragen.” Waarom Accres dat dan niet doet, of welke voorwaarde dat is, vermeldt de ontwikkelaar niet.

De ontwikkelaar schrijft ook “geen enkele relatie met de juridisch eigenaar [te hebben], en hebben die ook nooit gehad.” Het gedeelde eigendom is kennelijk geen relatie.

Rot kan de lezing van Accres maar moeilijk volgen, volgens haar heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waaruit zou blijken dat economisch eigendom eigenlijk geen eigendom is. Het zijn volgens Rot “afspraken die rechten en plichten scheppen tussen de juridische eigenaar en de ‘economische eigenaar”. Er is dus wel degelijk een relatie. Zij wil weten welke afspraken dat zijn. En: kan Accres als ze niet de juridisch eigenaar is, wel de huur opzeggen?


Lees hier:

De vergadering van het Zaanstad Beraad begint vanavond – 12 oktober – om 19.00 en is ook online te volgen.

Deel dit artikel:

11 reacties

 • kees pootijzers

  Slopen svp

  • Els Groot

   Jij woont zeker niet in de Peperstraat!

  • Kees Nugter

   Onderbouwing graag? En niet dat u het niet mooi vind, dat is niet steekhoudend.

   • Mag ik onderbouwen waarom het gesloopt zou moeten worden?
    (even los van het feit dat ik vind dat de huidige bewoners terug zouden moeten kunnen keren en dat tegen redelijke huren)

    De aanleg van de Peperstraat en de gebouwen er omheen is een van de grootste, en misschien wel de allergrootste, stedebouwkundige blunders geweest die er gemaakt zijn in Zaandam. De reden dat dit gedrocht er is gekomen was omdat er een auto snelweg verbinding tussen oost en west moest komen, dwars door het centrum heen.

    Dit heeft er voor gezorgd dat een groot gedeelte van het hart van oost Zaandam is weg gesneden(de Peperhoek) en het begin van de Westzijde is daardoor vernield. Ookwerd de Gedempte gracht een weg waar de auto ruim baan kreeg, wat nu gelukkig weer terug gedraaid is

    Door de sloop van alles rondom de Peperstraat en het terug brengen naar een “gewone” straat wordt het evenwicht weer enigzins hersteld en kan het oostelijke deel van de sluis beter aansluiten met het westelijke deel en kan het rond de sluizen weer echt het centrum van Zaandam worden.

    Krijgen we hiermee de oude Peperhoek weer terug? Natuurlijk niet en ik vraag me af of we dat nog zouden willen met de smalle paden en houten gebouwtjes die er toendertijd stonden. (Brandgevaar, pakhuizen, heel kleine huizen, slechte hygiene, enz)

    En natuurlijk moet er nog meer gebeuren, zoals het aanpakken van de Oostkade, wil het enige kans maken.(Eigenlijk zou de Beatrix brug ook smaller gemaakt moeten worden maar dat zal er wel niet inzitten) Maar het slopen van de jaren vijftig/zestig bouw is een begin, en in mijn ogen een goed begin.

    Ik ben dus voorstander van slopen, zoals het nu is is het drie keer niks en moet deze stedebouwkundige blunder hersteld worden.

    Waar ik dan weer tegenstander van ben is het volbouwen van de Burcht omdat dat het enige evenmenten plein is wat we hebben.

  • John Marsh

   Helemaal mee eens

 • Siem Meijn

  Waarom een parkeergarage op de Burcht, ga nu kijken deze is bijna leeg. Ga op zaterdag kijken bijna leeg. Waarom, is toch geld verspilling.

  • De Orkaan

   Er komt geen parkeergarage op de Burcht. Dat staat ook helemaal niet in het stuk. De parkeerplaats op de Burcht (250 plekken) moet verdwijnen om daar woningbouw te realiseren. De mensen die daar nu parkeren moeten naar de nieuwe garage onder de Peperstraat. Overdag staan er enkele tientallen auto’s (gister telden we er 50). Maar op vrijdag, zaterdag en zondag, vooral in de avond staat het bijna vol met uitgaanspubliek. Het is een relatief goedkope parkeeroptie (vergeleken met de garages in Hermitage, Rozenhof en Zaantheater) en er is geen tijdslimiet.

 • Peter Bos

  Ik kan me herinneren een aantal jaren geleden gelezen te hebben dat de gemeente Zaandam de Burcht heeft gekregen als een schenking onder voorwaarde dat het plein gebruikt moet worden voor feesten en kermissen. Woningbouw zou daarmee in strijd zijn. Ik heb het stuk helaas niet meer terug kunnen vinden.

 • Mark Veneman

  Naar mijn mening is het tijd om eens een langetermijnvisie op te gaan stellen. De Burcht is de enige plek in het centrum van Zaandam waar veel mensen kunnen samenkomen. Wanneer men kiest voor woningbouw op de Burcht dan zullen de kermis en andere evenementen ergens anders moeten gaan plaatsvinden. Wat te denken van een vuurwerkverbod? Het lijkt er op dat zoiets er binnen een jaar of 10 zou kunenn zijn. Wil men dan een grote show in de stad? En waar dan? Hoe gaan we dat met het verkeer oplossen? In Rotterdam kan het langs de Maasoevers, en met Oud en Nieuw rijdt de metro; de RET kan voldoende mensen inroosteren om dat mogelijk te maken. @ de gemeenteraad: denk ook na over ruimte voor grote evenementen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *