Mantelzorgers zijn overbelast. Van de 40 mantelzorgers die de Zaanse PvdA ondervroeg zeiden er 12 meer dan 10 uur per week te besteden aan de zorg. De helft vond het ‘zwaar’ of zelfs ’te zwaar’.

De stichting Mantelzorgers Onder Elkaar (veelzeggend afgekort tot MOE) staat vierkant achter de uitslagen van het onderzoek. Voor de stichting bevestigden de resultaten en conclusies alleen maar de noodzaak om mantelzorgers meer en beter te ondersteunen.

Micky Biddlecombe, oprichter, voorzitter en drijvende kracht achter de Zaanse afdeling van de stichting MOE:

“Voor ons is belangrijk dat een politieke partij zich nu openlijk de problematiek van de mantelzorgers aantrekt en onderzoekt waar behoefte aan is. Het is voor het eerst dat wij met een politieke partij aan tafel hebben gezeten en onze ervaringen en visie hebben kunnen delen.”

Leren opkomen voor jezelf
De stichting MOE is nog maar kort, sinds februari van dit jaar, actief in de Zaanstreek, maar heeft een van haar doelstellingen al deels kunnen bereiken. In samenwerking met de gemeente en acht van de elf sociale wijkteams worden nu ontmoetingen georganiseerd, informele bijeenkomsten voor mantelzorgers. Een gelegenheid om de zorg even de zorg te laten en gezellig buiten de deur te kletsen bij een kopje koffie. Of ervaringen en problemen te delen met lotgenoten. “Het is al een opluchting als je mensen ontmoet die gewoon naar je luisteren,” zegt Micky Biddlecombe.

MOE I copy

Een andere doelstelling – met het karakter van een hartenwens – is het organiseren van workshops waar mantelzorgers kunnen leren om een goede balans te vinden tussen de zorg die zij moeten bieden en hun eigen leven en belangen

Micky Biddlecombe:

“Mantelzorg komt zo maar in je leven. Je kunt er niet voor kiezen. Je weet niet wat je te wachten staat en hebt geen ervaring hoe je moet omgaan met de gevolgen. Voordat je het weet ben je zeven dag per week vierentwintig uur per dag met intensieve zorg bezig. Je leven draait om de behoefte aan zorg van je partner. Die verantwoordelijkheid drukt zo zwaar op je dat je geen ‘nee’ kunt of wilt zeggen. Waardoor je tenslotte jezelf onbarmhartig tegenkomt: je wordt ziek, gestrest, krijgt een burn-out. En wie helpt jou dan? Dan blijkt opeens dat je in een sociaal isolement terecht bent gekomen. Dat de samenleving, die een steeds zwaarder beroep doet op mantelzorgers, diezelfde mantelzorgers niet begrijpt. Om dat kunnen veranderen, is het belangrijk dat mantelzorgers leren om voor zichzelf op te komen.”

Micky Biddlecombe spreekt uit eigen ervaring. Ze heeft vier kinderen die (intensieve) zorg nodig hebben en kreeg daar bovenop ook nog de zorg voor een man die moest revalideren na een bedrijfsongeval. “Het is een optelsom,” zegt ze, “je krijgt er taken bij door de zorg die je moet verlenen en je moet bovendien taken overnemen die de partner altijd deed en die hij niet meer kan vervullen.”

Zaanse Vrijwilligersprijs
De stichting MOE komt op voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander. Met steun, voorlichting, informatie, adviezen en recreatieve activiteiten. Micky doet dat nu met een vijftal vrijwilligers en drie vrienden die de stichting financieel steunen. Dat geld is welkom, want om de plannen voor de workshops te kunnen uitvoeren, is zeker vijfduizend euro nodig. Dat is de reden waarom de stichting meedoet aan de Elevator Pitch van Rabobank Zaanstreek en nu een van de drie genomineerden is die met een sociaal project een gooi kunnen doen naar veertigduizend euro. De stichting is ook genomineerd voor de Zaanse Vrijwilligersprijs van de gemeente Zaanstad.

De stichting zoekt die belangstelling bewust op om meer bekendheid te geven aan haar bestaan en activiteiten. Alleen al in Zaanstad zijn naar schatting zevenduizend overbelaste mantelzorgers. De stichting ontmoet al veel sympathie en medewerking uit de Zaanse samenleving. Samen met de historische vereniging is een wandeling georganiseerd door oud Wormerveer. Mantelzorgers hebben gekookt en gegeten in Westzaan bij de stichting Met Elkaar Koken-Eten-Daten en er is een vaartocht geweest langs Zaans erfgoed aan de Zaan. “Er zijn heel veel mooie bedrijven in de Zaanstreek. Zij zouden ons al een groot plezier doen als ze mantelzorgers zouden uitnodigen voor een excursie.”

Tekst: Jaap de Jong. Foto’s: stichting MOE