Surfers in ’t Twiske maken zich zorgen vanwege het nieuwe Natura-2000 Beheerplan, waarin het surfen in de winter op de Stootersplas in het Twiske van november t/m april wordt verboden ter bescherming van de smienten.

Surfers zouden de smienten kunnen verstoren, wat kan leiden tot minder smienten, wat weer niet strookt met de instandhoudingsdoelstellingen voor deze vogels. Voor wie het dier niet kent (ikke) hier een korte uitleg: smienten zijn trekeenden die ’s winters naar warmere gebieden reizen en ’s zomers weer naar hun noordelijke broedgebieden terugkeren, waar ze voornamelijk leven bij meren en rivieren (bij Wikipedia plaatjes met uitleg).

Overwinterende smienten

Niels Wagemaker, coördinator bij de Surfvereniging Twiske, is het niet eens met het surfverbod.

“Als waterrecreanten willen we zeker geen overwinterende smienten verstoren. Echter, bij voor surfers gunstige windcondities zijn er helemaal geen smienten op de Stootersplas.”

Volgens hem sparen smienten energie door te rusten en te eten in beschutte, ondiepe wateren waar ze waterplanten eten en grazen in uitgestrekte graslanden. Maar op de Stootersplas ontbreken waterplanten vanwege de diepte van 30 meter, en er zijn geen uitgestrekte graslanden in de buurt van het meer. Hij benadrukt ook dat er geen gegevens zijn over het aantal overwinterende smienten in Het Twiske. De wetenschappelijke basis voor lokale instandhoudingsmaatregelen ontbreekt.

“Een waterrecreatie verbod wegens verstoring van smienten die er niet zijn vinden wij als surfers een te drastische en volstrekt onnodige maatregel.”

Bewust niet gehoord en betrokken

Toen de surfers in april hun zienswijze indienden op het Ontwerp Beheerplan, kwamen ze er per toeval achter dat de Provincie Noord-Holland van plan was om een winterse waterrecreatiebeperking in te voeren. Als gebruikersgroep van de Stootersplas waren ze niet vertegenwoordigd in de Klankbordgroep van het Ontwerp Beheerplan, wat volgens Wagemaker de suggestie wekt dat ze bewust niet worden gehoord en betrokken bij het Ontwerp Beheerplan.

“We hebben het Ontwerp Beheerplan bovendien drie keer moeten nalezen om te vinden waar het waterrecreatie verbod was verstopt. Duidelijke communicatie en transparantie hieromtrent was kennelijk niet de bedoeling.”

Het is nog de vraag of ze hun hobby in de winter kunnen blijven uitoefenen en waar dat mogelijk zou zijn. Op andere surfplekken ongeveer 25 minuten rijden hiervandaan, worden namelijk steeds vaker surfverboden in de winter ingesteld vanwege de smienten. “Als daar ook nog een verbod tijdens het broedseizoen bovenop komt, dan kunnen we letterlijk bijna geen kant meer op.”

Door: Nick Boeske (De Orkaan). Info: Natura-2000 Beheerplan en interview met Niels Wagemaker. Foto: De Orkaan.