Tag Archives: handlezen

In de glazen bol: handlezen

Orkanen raken af en toe de grond, meestal razen ze erboven: tussen hemel en aarde. Zaankanters staan meestal op de grond, maar af en toe zweven ze erboven. Vandaag in onze glazen bol: Handlezen met Yvonne van Leuffen, energetisch therapeute en medium