Witpapier-fabrikanten in Honig Breethuis

Vandaag opent een tentoonstelling over de Zaandijker witpapierfabrikanten Jan Aggesz. Kool en zijn neef Jan Jacobsz. Kool, bekend onder de firmanaam J. Kool & Comp., in het Honig Breethuis in Zaandijk. De eerste Nederlandse bankbiljetten, die werden uitgegeven op 2 september 1814, werden gedrukt op papier van Kool. Ook voor Pruisische en Russische obligaties werd dit papier gebruikt. Jan en […]

» Lees meer