Peperstraat blijft actie voeren – AFGELAST

Bewoners en omwonenden van de Peperstraat vinden dat zo onvoldoende op de hoogte gehouden worden door de gemeente en de ontwikkelaar over wat er staat te gebeuren met de sloop en de herhuisvesting. Om hun wensen kracht bij te zetten gaan bewoners op donderdag 17 februari voor het gemeentehuis van Zaanstad actie voeren. Bewoners willen “gehoord worden, serieus behandeld worden […]

» Lees meer

Catwalk op de Peperstraat?

Fotograaf Erik Esteie stuitte op een tijdelijke winkel op de Peperstraat op de plek waar vroeger Randstad zat. In de etalage chique jurken: “please look and don’t touch”. Maar wat is het? Een modehuis? Een ontwerper? Een modellenbureau? Uit de posters in het raam werd hij (en ook wij) niet veel wijzer woorden. Bij de Vicky Foundation hebben ze waarschijnlijk […]

» Lees meer

Klok tikt voor Peperstraat

Op 30 november 2022 moeten de eerste drie flats aan de Peperstraat ontruimd zijn. Dat is af te leiden uit de plannen van de ontwikkelaar* en het vaststellen van de ‘peildatum’ door Zaanstad. Op 26 november ging de gemeenteraad van Zaanstad akkoord met de sloop/nieuwbouwplannen, en vervolgens werd de peildatum op 30 november vastgesteld. Vanaf die datum hebben de bewoners […]

» Lees meer

De Peperstraat-moties: Beatrixflat, verkeer, parkeren en vertrouwen herstellen…

Met een kleine doch solide meerderheid (alle coalitiepartijen) werden de plannen voor sloop en nieuwbouw van de Peperstraat akkoord bevonden. Er is nog geen anterieure overeenkomst met de bouwer, er is geen bestemmingsplan, geen omgevingsvergunning, en ook geen sloopvergunning of milieuvergunning, maar de eerste stappen zijn gezet richting sloop. Het was een proces dat geen schoonheidsprijs verdiende vanwege de tekortschietende […]

» Lees meer

Sloop Peperstraat: metamorfose centrum Zaandam

Als de gemeenteraad van Zaanstad vanavond instemt met de sloop en nieuwbouw van de Peperstraat, is dat het startschot voor een metamorfose van het centrumgebied van Zaandam. Deze gedaantewisseling is vergelijkbaar met die van het stationsgebied en de Gedempte Gracht in de voorgaande jaren. Een ‘ja’ tegen de plannen betekent niet alleen sloop/nieuwbouw van de Peperstraat (en Beatrixflat) maar ook […]

» Lees meer

Soeters over de Peperstraat: “we gaan slopen”

“De Peperstraat is een draak en die willen we dus eigenlijk helemaal slopen. Er komt een ontwikkelaar (of een gebouweigenaar) bij me en die zei ‘we willen het renoveren’. Ik zei ‘beste ontwikkelaar, we kennen elkaar goed uit andere projecten, we gaan helemaal niet renoveren, we gaan slopen’, en (héhéhé) ze zijn nu aan het rekenen.” Aan het woord is […]

» Lees meer

Klankbordgroep MAAK: Zaanstad wil participatie Peperstraat ondermijnen

De Klankbordgroep MAAK.Zaanstad Centrum Oost is tegen de nieuwe opzet van de participatie voor de Peperstraat en het Centrum Oost-gebied zoals dat door Zaanstad is voorgesteld. Na uitgebreide bespreking in de gemeenteraad beloofde Zaanstad de mislukt participatie weer vlot te trekken. Volgens de Klankbordgroep gebeurt echter het omgekeerde: de participatie wordt beperkt en ondermijnd, de inwoners worden niet serieus genomen. […]

» Lees meer
1 2 3 4 7