Tag Archives: verkeersbord

Verboden fietsen te plaatsen op de m2

Een plek van ongeveer een meter waar geen fietsen geplaatst mogen worden.  Het bord op de Stationsstraat/hoek Rustenburg waarmee de zone (waar tweewielers niet mogen staan) wordt aangegeven, wordt direct gevolgd door een ‘einde zone’ bord.  Zal het een record

Hier mag/moet iets (of juist niet), maar wat?

Een geheimzinnig verkeersbord bij de oversteekplaats vanaf de Provincialeweg naar De Havenbuurt en Het Eiland. Hier mag/moet iets (of juist niet), maar wat? Een rood bord met rode rand. Een verbod? Een gebod? Het geldt in ieder geval voor fietsers