Een tweede Fietsenpakhuis aan de oostkant van het winkelgebied in Zaandam bij de Dam is pas in 2018 klaar.

Tot die tijd moet er een tijdelijke fietsenkelder onder de Beatrixbrug komen die plaats gaat bieden aan 230 fietsen.

Het wordt een stalling voor stappers: open op vrijdag en zaterdag van 16:00 tot 05:00 uur. De ingang van de tijdelijke stalling ligt aan een zijstraatje van de Damstraat.

De kelder moet binnen een paar maanden worden ingericht en geëxploiteerd aldus de Raadsinformatiebrief van Zaanstad.

De aanleg van de tijdelijke stalling kost € 140.000. De bewaakte fietsenkelder wordt door de afdeling Straattoezicht geëxploiteerd. De medewerkers worden waar mogelijk bijgestaan door Zaanse uitkeringsgerechtigden, die hierdoor met behoud van uitkering werkervaring op kunnen doen.

Op de Wilhelminakade zullen bovendien extra fietsenrekken worden bijgeplaatst.

In totaal is er € 900.000 beschikbaar voor fietsvoorzieningen rond Inverdan, voor het nieuwe Fietsenpakhuis is dan dus nog € 760.000 over omdat de € 140.000 aan de tijdelijke stalling wordt besteed. Maar de fietsenrekken uit de tijdelijke stalling kunnen worden hergebruikt.

De verwachting is dat in 2020 er een tekort van 850 fietsparkeerplekken op een gemiddelde zaterdagmiddag is. Bijna één op de drie bezoekers kunnen hun fiets niet parkeren.

Ook nu is er al een tekort, wat leidt tot bijvoorbeeld een fietsenchaos op De Dam of op de kop van de Gedempte Gracht, op die laatste plek komt een terras waardoor er minder fietsen geplaatst kunnen worden.