Op het voormalige Sportpark Oostzijderveld komt een nieuwe woonwijk. De eerste flatgebouwen zijn inmiddels al bewoond. Maar in de tweede fase van de nieuwe wijk zijn nog eens honderden woningen gepland.

Er is maar één probleempje. Op het terrein zit nog één ‘bewoner’: duikteam Murene. Voor hen is nog geen nieuwe locatie gevonden. En als ze niet vertrekken kan er niet gebouwd worden.

Ooit behaalden voetbalclubs als VVZ en Zaanlandia op het Oostzijderveld hun successen. Deze clubs zijn inmiddels opgegaan in fusieclubs Hercules en ZVC’22. De tennisbanen van De Gouw liggen er nu desolaat bij. De vereniging is nu onderdeel van TOPZ, die net als korfbalclub KVZ’23 en voetbalclub ZVC’22 al onder de pannen is op Sportpark Hoornseveld.

In februari 2022 ging de eerste paal voor het nieuwe sportpark de grond in. Meer dan een jaar geleden opende Tennis- en padelclub TOPZ de nieuwe accommodatie. In datzelfde jaar betrok korfbalclub KVZ’23 haar nieuwe clubgebouw. Voor voetbalclub ZVC’22 kan dit jaar de bouw van het nieuwe clubhuis beginnen.

Onzekerheid

Maar Duikteam Murene verkeert nog steeds in onzekerheid. Het clubhuis is nog steeds op Sportpark Oostzijderveld en een nieuwe plek is er nog niet. Voor de tweede fase van Oostzijderpark is vertrek van Murene noodzakelijk.

Sportpark Hoornseveld zou mogelijk ook plek kunnen bieden aan de duikers van Murene. Een eerste optie om bij het nieuwe zwembad De Slag in te trekken is inmiddels afgeschoten. Daarna kwam ‘samenwonen’ met De Saense Handboog Skutters in beeld, zij hebben hun onderkomen al jaren aan de rand van het sportpark.  

Op de website van de Saense Handboog Skutters wordt melding gemaakt van plannen voor een gezamenlijk clubgebouw voor duikers en ‘skutters’. Maar deze zijn niet veel verder dan de ontwerpfase. ‘De Saense Handboog Skutters en de Murenen zijn nu bezig met stappen naar de gemeente hierin om de plannen vlot te trekken.’ Voor Murene zou deze oplossing te duur zijn.

Erfpacht opgezegd

Volgens de oorspronkelijke plannen moet Murene deze zomer haar clubgebouw verlaten. De erfpacht voor onbepaalde tijd is opgezegd door de gemeente omdat de tweede fase van de nieuwbouw moet worden gerealiseerd. Murene tekende daar wel bezwaar tegen aan maar vrijwel de hele raad (op DZ na) ging in juli 2023 akkoord met beëindiging van de erfpacht. Die instemming kwam tot stand omdat wethouders Slegers beloofde zich te gaan inspannen voor een alternatieve locatie voor Murene. Die is er nog niet dus. 

Via een woordvoerder laat de gemeente inmiddels weten: “De gemeente maakt afspraken met Murene over voortzetting van het gebruik van de huidige locatie.” Ook zou er een nieuwe taxatie van het clubgebouw plaatsvinden. Tegelijkertijd voert Zaanstad ‘constructieve gesprekken met Murene over een alternatieve locatie’.

De duikvereniging heeft zelf wel wat alternatieve locaties op het oog. Bijvoorbeeld het clubhuis van korfbalclub ZKC’31 aan de Dr. H.G. Scholtenstraat in Zaandam dat binnenkort vrijkomt. Op deze plek wil de gemeente in 2029 de nieuwbouw van Sporthal De Tref. Tussen 2024 en 2029 is er nog geen bestemming voor het verlaten clubgebouw. Eerst wacht Murene op de nieuwe taxatie van het huidige clubgebouw. Dan gaan de gesprekken met de gemeente verder. Wordt vervolgd dus.

Saense Handboog Skutters (Sportpark Hoornseveld)
Oostzijderpark rukt op…
De ‘oude’ plek van Murene
Nieuwbouwplannen Handboog Skutters

Door Marion Kors. Bronnen: Murene, website Handboog Skutters, Zaanstad. Foto’s: Marion Kors, afbeelding plan Handboogskutters (Nunc) van website.