Dat basisschool De Toermalijn op het terrein tussen Krommenieërpad en Marktstraat komt, is lang niet zeker. De gemeente noemt ook Noordeinde en Tulpstraat als mogelijk locaties voor de nieuwbouw.

De Toermalijn is een hoofdpijndossier voor wethouders Dick Emmer (D66) en Dennis Straat (VVD). Het verzet van omwonenden tegen die plannen liep uit op confrontaties bij de bestuursrechter en Raad van State die op alle fronten door de gemeente werden verloren. Het leverde de gemeente een strop op van minstens 1,6 miljoen. Een bedrag dat ongetwijfeld gaat oplopen. (Hier overzicht van alle Orkaan-berichten.)

Daarnaast was er grote onrust over asbestvondsten bij de sloop van gebouwen op de geplande nieuwbouwplek.

Wethouder Straat kreeg een motie van wantrouwen aan z’n broek van de oppositie – afgestemd omdat de coalitie Straat niet wilde laten vallen. Hem werd vooral verweten dat hij uitgebreid gewaarschuwd was over de plannen die niet in overeenstemming waren met het bestemmingsplan. Die waarschuwingen had hij in de wind geslagen.

De volledige ‘reset’ lijkt ook niet te lukken. De familie Heijnen – een van de bezwaarmakers – heeft geen enkel vertrouwen in de gemeente. Ze vinden dat de gemeente de omgevingsvergunning moet intrekken. De gemeente wil vanwege de procedure alleen bevriezen en bestrijdt dat Agora gebruikt maakt van die vergunning om bouwwerkzaamheden uit te laten voeren.

De omwonenden, naast de familie Heijen, de familie Sierhuis en Jan Klos, allen bewoners van het Krommenieërpad, stellen dat Straat en Emmer “misbruik van het vertrouwen van bewoners” heeft gemaakt, “we voelen ons als bewoners in de steek gelaten en buitengesloten”.

Nu wordt ook naar andere plekken gezocht: “Mogelijke locaties voor de nieuwbouw van de Toermalijn zijn: het Noordeinde, de Tulpstraat en verschillende varianten aan het Krommenieërpad en de Marktstraat.

Hieronder de kaart – welke locaties op Tulpstraat en Noordeinde bedoeld zijn, is niet duidelijk. Aan het Noordeinde is noordelijk (tussen Noordeinde en De Ruyterkade – niet op de kaart) een braakliggend terrein. Aan de Tulpstraat is ook een locatie van De Toermalijn.

kaart toermalijn

De gemeente: “Op 9 september is een bewonersavond gepland voor de direct omwonenden van deze locaties. Tijdens deze avond kunnen de bewoners aangeven welke ideeën of zorgen zij hebben over de locaties die in de voorverkenning worden genoemd voor mogelijke nieuwbouw. Uiteraard kunnen de bewoners ook mogelijke nieuwe locaties aandragen.”

Op dinsdag 15 september is er van van 18.30 tot 19.30 uur een bijeenkomst voor de raad over de vorderingen.

Foto links boven van Peter Verhoeven: schoolplein van De Toermalijn.