De ‘enorme schuldenberg van Zaanstad’ zou de gemeente zorgen moeten baren aldus POV-raadslid Ton Brekelmans. Hij maakt zich daar “al jaren lang ernstig zorgen over”.

Brekelmans stelt voor de tijdelijke meevallers die Zaanstad heeft en het batig saldo op de begroting, te gebruiken om tegenvallers op te vangen en de financiële toekomst van de gemeente veilig te stellen.

Onlangs berichtte de gemeente over een ‘meevaller’ van € 10 miljoen terwijl de komende jaren een batig saldo van ruim € 25 miljoen te verwachten is volgens Brekelmans. Hij berekende dat Zaanstad in 2021 ruim € 9 miljoen rente betaalde. Op korte termijn dat aflossen is niet handig omdat de rente nu nog laag is. Maar Brekelmans verwacht dat op langere termijn de rente weer gaat stijgen:

“Wanneer de rente op lange termijn stijgt naar zo’n 8 % betekent dat voor Zaanstad, met de huidige schuld, een rentelast van zo’n €. 40 miljoen per jaar.”

Hij wil bijvoorbeeld de financiële ruimte van zo’n € 25 miljoen gebruiken om de financiële tegenvallers van de huidige lopende projecten op te vangen, “zodat de leningen hiervoor niet hoeven te worden verhoogd.”

Slag, St. Michael College, Zaanbrug

En tegenvallers zijn er genoeg: een ‘aanzienlijke verhoging’ van de bouwkosten van zwembad De Slag, het faillissement van de aannemer die de renovatie van het Sint Michael College zou uitvoeren waardoor er opnieuw aanbesteed moet worden, “met als gevolg een fikse verhoging van de benodigde budgetten” en de kostenoverschrijding van € 845.000 bij de Zaanbrug “waarbij wij vrezen dat dit nog niet de laatste verhoging zal zijn en deze brug meer dan €. 32 miljoen zal gaan kosten.”

Ook stelt Brekelmans voor geld toe te voegen “aan de bestemmingsreserve Schulden en Armoede, een reserve die nu op nihil staat” omdat hij verwacht dat “veel inwoners van Zaanstad door de constante prijsstijgingen van voedsel en energie in grote financiële problemen” zullen komen.

Als laatste schrijft de POV-oprichter in zijn ‘open brief’ aan de gemeente:

“Gebruik het restantbedrag niet voor nieuwe ambities, maar reserveer dit in liquiditeit waardoor schulden (hoe klein ook) kunnen worden ingelost en dus rentelasten in de toekomst afnemen.”

Foto: Brekelmans met lijsttrekker Harrie van der Laan tijdens verkiezingscampagne op de markt in Wormerveer.