Touwen weg uit Oostzijde

Touwen & Co. BV, producent van verven en beitsen, vertrekt van de Oostzijde nr 300.

Uiterlijk medio 2022 zullen de activiteiten gestaakt worden. Daarna verhuist Touwen naar een andere locatie.

Waar de bedrijfsactiviteiten worden voortgezet zal binnenkort definitief worden bepaald aldus het bedrijf. De directie heeft:

“dit besluit genomen omdat de gemeente Zaanstad voornemens is de huidige locatie en de omgeving daarvan te transformeren naar een stedelijk woonmilieu. De bedrijfsactiviteiten van Touwen & Co B.V. zouden deze transitie kunnen vertragen of belemmeren.

Daar komt bij dat de groeimogelijkheden van Touwen & Co B.V. in de toekomst hierdoor kunnen worden beperkt.

Het gebied van Touwen wordt onderdeel van ‘Hofwijk Noord’ waar 750 woningen moeten komen. Naast Touwen ligt het gebied van Kan Palen dat ook deel uitmaakt van Hofwijk Noord.

Foto boven van Wim de Jong (2004), Gemeentearchief Zaanstad:

“Touwen & Co, voormalig pand DSOW. Touwen & Co bv. Teer-, bitumen- en verfindustrie te Zaandam, aanvankelijk te Meppel en Amsterdam. Het bedrijf werd opgericht in 1885 door schipper Jentinus Touwen, die in Meppel, aanvankelijk vanaf zijn schip en later vanuit een nabijgelegen pand, handel ging drijven in “kachel-, machine- en smeerkolen, briketten, sponturfen en lange turf, klompen, borstelwerk en huishoudelijke artikelen”.

Rond 1905 was het bedrijf uitgebreid tot een grossierderij in brandstoffen, carbolineum en asfalt-dakpapieren. Met een hondekar bezocht de oprichter smeden en timmerlieden om zijn waren te slijten. Zijn vrouw dreef de winkel en verkocht ook kruidenierswaren.

In 1909 kwam zoon Klaas in de zaak. L. Touwen werd later in de zaak opgenomen, de naam werd toen Touwen & Co. In 1933 werd de firma een nv en later een bv.

In 1984 verhuisde het bedrijf naar Zaandam, waar een gedeelte van de voormalige Koek- en beschuitfabriek Hille in de Oostzijde. In 1986 was er een grote brand, het pand werd later herbouwd en in 1987 weer ingebruik genomen.

Touwen, Google Streetview
Deel dit artikel:

10 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *