Speeltuinvereniging Het Westen aan de Hogendijk in Zaandam gaat de 100 niet halen. In 1925 werd de speeltuinvereniging opgericht, het pand staat nu te koop voor € 275.000.

De speeltuin is er al jaren niet meer, maar in de Russische Buurt had het nog steeds een buurtfunctie, onder meer met de ’timmerclub’ voor kinderen.

Op website De Zuidkanter schreef Ruud Meijns in 2015 een mooi verhaal over Het Westen, de eerste speeltuinvereniging van Zaandam. De speel­tuin van Het Westen lag aanvankelijk op een ter­rein aan de Zeemanstraat achter de Von­delschool.

“De con­tribu­tie van 0,50 p/​maand voor de leden moest huis aan huis door ver­schil­lende lop­ers wor­den opge­haald. Bij arm­lastige gezin­nen gaf dat wel eens moeil­ijkhe­den. De activiteiten wer­den in de loop der jaren uit­ge­breid met een mond­har­mon­i­ca­club, een wan­del­club, voorstellin­gen van kinderop­erettes, majorettes en het ver­to­nen van films voor de jeugd.”

De speel­tuin aan de Zee­manstraat werd begin jaren ’70 opgegeven, in 1980 kreeg Het Westen een speel­tuin tegen­over het clubge­bouw aan de Hogendijk. Maar ook die is al lang verdwenen.

“Bij het 50-​jarig jubileum, in 1975, kon wethouder Van Dam namens de gemeente een sub­si­die over­handi­gen voor het opknap­pen van het gebouw aan de Hogendijk. Van de oud-​voorzitter dhr. J. Koene kreeg de verenig­ing een ban­drecorder met luid­sprek­ers.”

Het pand in ± 1965. (Gemeentearchief Zaanstad)

Hieronder de achterkant van het gebouw met het opschrift Speeltuinvereniging Het Westen (gemeentearchief Zaanstad).