De Vaartbrug over de Nauernasche vaart tussen Krommenie en Wormerveer krijgt een opknapbeurt. De werkzaamheden vinden plaats van woensdag 1 november tot en met vrijdag 22 december 2023. Tijdens deze werkzaamheden is de brug gestremd voor al het verkeer.

Groot onderhoud aan de Vaartbrug is dringend nodig. De elektrische installatie van de brug is verouderd en wordt vervangen. Het draaipunt van de brug wordt vervangen en er komen nieuwe leuningen met verticale spijlen op de brug, zodat deze weer voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen.

Omdat bruggen in Zaanstad tegenwoordig op afstand worden bediend, wordt ook het bedienhuisje verwijderd. De bediening van de brug komt in twee grote kasten, die op nieuwe bordessen op de brug worden gezet.

Impressie vernieuwde Vaartbrug

Volledige afsluiting

Tijdens de werkzaamheden is de Vaartbrug gestremd voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart. Hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie) kunnen het afgesloten werkterrein altijd passeren als dat nodig is. Het auto- en motorverkeer wordt omgeleid via de Provincialeweg. Fietsers, wandelaars en brommers kunnen gebruik maken van een tijdelijke pontonbrug die wordt aangelegd naast de Vaartbrug.

Tussen woensdag 1 en vrijdag 3 november zijn er aanvullende verkeersmaatregelen. Op deze dagen wordt er gewerkt aan de balans van de brug. Hiervoor komt een zware hijskraan op de kruising van de Noordervaartdijk met de Padlaan te staan. Dit kruispunt is die 3 dagen volledig afgesloten. De Noordervaartdijk is niet bereikbaar voor vrachtverkeer en het overige verkeer rijdt om via de Linoleumstraat.

Aanvullende verkeersmaatregelen 1 t/m 3 november

Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de Vaartbrug worden er werkzaamheden in de Kruisstraat uitgevoerd. Om de buurt en de bedrijven bereikbaarheid te houden wordt het eenrichtingsverkeer op de Padlaan tijdelijk opgeheven.

Tekst: De Orkaan redactie, Bron en tekeningen: Buitengewoon.Zaanstad en bewonersbrief Gemeente Zaanstad, Foto: De Orkaan archief.