Schiphol wil in 2017 groeien naar een half miljoen vluchten per jaar. Dat is bijna 5 procent meer dan in 2016. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid moeten eerst de risico’s voor het vliegverkeer op en rond de luchthaven worden aangepakt.

De grootste risico’s ontstaan omdat Schiphol vooral met de beperking van de geluidshinder bezig is. Daardoor wordt er vaak van baan gewisseld wat risico’s op de grond en in de lucht oplevert.

Omdat Schiphol in drukbevolkt gebied ligt, ondervinden omwonenden geluidshinder en om die hinder te beperken, wordt gevlogen op strikt voorgeschreven baancombinaties die gedurende de dag meerdere keren wisselen. Er wordt gemiddeld 18 keer per dag gewisseld, waarvan circa 90% gebeurt om geluidshinder te beperken.

De drukte op Schiphol neemt toe, de drukste dag was in mei vorig jaar toen er op één dag 1500 vluchten werden afgehandeld. De werkdruk neemt toe, alle plekken in de verkeerstoren zijn bezet, er zijn files op de grond en er is een toename van het aantal incidenten:

“kwetsbare punten, zoals start- en landingsbanen die elkaar in het verlengde kruisen. Dit vormt een risico wanneer een landend vliegtuig een doorstart moet maken en daarbij het vliegpad van een opstijgend toestel kruist.”

In het rapport ‘Veiligheid vliegverkeer Schiphol’ staat dat er geen aanwijzingen zijn dat de luchthaven op dit moment onveilig is maar er worden wel voorbeelden gegeven van situaties waarbij het bijna mis ging omdat piloten zich vergisten of een verkeerde baan toegewezen kregen (zie ook het filmpje).

Volgens de Onderzoeksraad is:

“het ontwerp van de luchthaven en het systeem voor de afhandeling van het vliegverkeer zo complex, dat dit structurele problemen oplevert. De grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer komen in zicht.”

De Raad constateert

“dat verdere groei niet veilig kan worden opgevangen met marginale aanpassingen. Er is een fundamentele discussie nodig over de toekomst van de luchtvaart in Nederland en de mogelijkheden en beperkingen van groei van Schiphol. Hierbij moet de staat nadrukkelijker de eindverantwoordelijkheid nemen.”

Bekijk hier de video/animatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De luchtopnames zijn van  Aerophoto-Schiphol.