Voor de nieuwbouwplannen voor het kantoor van Kuijs Reinder Kakes zijn afgelopen week door de gemeente Zaanstad een omgevingsvergunning verleend.

Naast het nieuwe kantoorgebouw komt een woongebouw met 18 appartementen aan de Westzijde 340 in Zaandam.

De nieuwbouw is op de plek van de huidige hoofdvestiging van Kuijs Reinder Kakes, waarvan de geschiedenis als makelaar bijna 100 jaar teruggaat (als aannemer zelfs 145 jaar).

De woningen zullen door wegverkeerslawaai een geluidbelasting ondervinden van tussen 53 en 58 dB. Om de woningen te kunnen bouwen, zijn B&W van plan deze hogere waarden vast te stellen.

Het ontwerpbesluit ligt 6 weken ter inzage, t/m woensdag 29 januari 2020. Gedurende de inzagetermijn kunnen zienswijzen worden ingediend.

Boven het pand nu (Google Streetview).