Verkeersregelaars bij gevaarlijke situatie Provincialeweg Zaandam

De opgebroken parallelweg langs de Provincialeweg in Zaandam, ter hoogte van het bedrijf Googlio en het Volkspark zorgt voor gevaarlijke situaties.

De weg is totaal afgesloten voor fietsers maar omdat de omleidingsborden ver van de werkzaamheden staan, nemen veel fietsers, vooral vanuit de rchting Van Goghweg, toch het risico en stuiten dan ter hoogte van Googlio op de afsluiting. Sommige fietsers rijden dan over de Provincialeweg.

GroenLinks kaartte de zaak aan via een open brief op hun website om snel een reactie te krijgen van de gemeente. Eerdere vragen bleven onbeantwoord.

“wij maken ons namelijk grote zorgen over de verkeerssituatie (…) Via deze open brief roepen wij u op om onmiddellijk in actie te komen om de gevaarlijke verkeerssituatie ter plaatse te verhelpen. Wij hebben u daar enkele weken geleden al mondeling om gevraagd, maar daarop is klaarblijkelijk nog geen actie ondernomen.”

Volgens GroenLinks de bewegwijzering voor fietsers en wandelaars niet optimaal:

“bovendien word je in sommige gevallen geacht een zeer grote omweg of een riskante oversteek over de Provincialeweg te maken, om op de plaats van bestemming te komen. (…) velen kiezen ervoor om toch een stuk via de autorijbaan te nemen. Het levert dagelijks gevaarlijke situaties op.”

afsluiting provincialeweg 2

De brief was gericht aan wethouder Verschuren, maar wethouder Leny Vissers-Koopman liet weten dat het eigenlijk haar portefeuille was. Maar Verschuren was wel “polshoogte gaan nemen”, de beide wethouders namen “uw zorgen serieus”, lieten een “interne specialist van de gemeente” en de politie er naar kijken. Conclusie:

“Geconstateerd is dat de verleende vergunning en de bebording wordt nageleefd. Er staan voldoende borden  om de omleiding in het verkeer  aan te geven. De gemeente roept op de weggebruikers de verkeersborden te gebruiken. Het blijft immers een eigen verantwoordelijk van verkeersdeelnemers om verkeersborden te negeren.”

GroenLinks-fractieleider Paul Laport neemt daar geen genoegen mee:

“Het is fijn dat de situatie vergunning technisch helemaal klopt. Maar daar gaat het ons eerlijk gezegd helemaal niet om. Het gaat ons om de “reële verkeerssituatie” die is ontstaan door de wegopbreking. Wij constateren dat dagelijkse tientallen fietsers en voetgangers gebruik maken van dezelfde rijbaan als waar auto’s met 50 km p/u overheen rijden. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn?”

Leny Vissers gaat er dan nog eens over nadenken en laat de opnieuw “de situatie ter plekke bekijken” en gaat kijken of er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. En dat is wat er gebeurde:

  • De bebording bij de voetgangersoversteek over de Provincialeweg bij de Klokbaai wordt verduidelijkt.
  • De afzetting richting provinciale weg bij Googlio wordt vervangen voor zwaarder materiaal zodat fietsers en voetgangers het niet opzij kunnen schuiven.
  • Bij de afsluiting in het noorden zal in de ochtendspits een verkeersregelaar worden ingezet om deelnemers actief op de borden/omleiding te wijzen.
  • Zodra het kan, wordt er een pad langs de werkzaamheden gemaakt.
Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *