Vijf aanpassingen Den Uylbrug

Vorige maand was het fietsdeel van het brugdek van de Den Uylbrug plotseling geel. Dat zou de veiligheid verbeteren door het contrast groter te maken met de rest van de brug.

Maar behalve de gele verf worden nog vijf andere maatregelen genomen voor de brug waar, in februari 2015, Marijke Fontijn omkwam.

  1. Eind augustus worden de witte kruizen onder de slagbomen vervangen door een langgerekt kruis onder de gehele slagboom.
  2. Daarnaast wordt de stopstreep op het fietspad enkele meters dichter bij de slagboom geplaatst, waardoor fietsers vlak voor de slagboom kunnen wachten en de stopstreep en slagboom een duidelijkere relatie krijgen aldus de gemeente.
  3. In het najaar worden extra verkeerslichten geplaatst. Aan beide kanten van de brug: links en rechts naast het fietspad.
  4. Het volume van de bellen die klinken bij het sluiten van de slagbomen wordt verhoogd.
  5. De voorwaarschuwingsseinen die nu op ruim 100 meter voor het brugdek staan worden verwijderd en vervangen door matrixborden “brugopening” op ongeveer 50 meter afstand van de brug.

In het najaar wordt ook naast het fietspad, aan beide kanten van de brug, een paal met een ‘alarmknop’ geplaatst. Weggebruikers kunnen hiermee aan de brugbedienaar een signaal geven dat er iets bijzonders aan de hand is bij de brug en dat er ingegrepen moet worden. De brugbedienaar kan dan met de camera’s bekijken wat er aan de hand is en passende maatregelen nemen.

Weggebruikers kunnen niet spreken tegen de brugbedienaar. De brugbedienaar kan via de omroepinstallatie wel spreken tegen degene die op de knop drukt.

We gaan het gebruik van deze ‘alarmknop’ uitproberen op de Den Uylbrug, om te zien wat het effect is en of er misbruik wordt gemaakt van de knop, waardoor de brugbedienaars afgeleid worden. Als het een nuttige veiligheidsmaatregel blijkt, zullen we bepalen of er ook bij andere bruggen een ‘alarmknop’ geplaatst wordt.

Deel dit artikel:

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *