Vijf Zaanse Facebook-dreigers voor de rechter – naar Meervoudige Kamer

Vijf Zaankanters komen op donderdag 15 oktober voor de politierechter in Alkmaar wegens discriminatie en het uiten van bedreigingen op Facebook. De aanleiding was de komst van een moskee/islamitisch centrum in Assendelft (Saendelft).

De verdachten riepen op om de betrokkenen bij het te bouwen islamitisch centrum te vergassen en hun onderkomen in brand te steken. Een zesde verdachte is minderjarig en wordt daarom op een andere manier berecht.

UPDATE: de zaak is doorverwezen naar de Meervoudige Kamer, aldus Erik Schaap van het Bureau Discriminatiezaken.

Het Bureau Discriminatiezaken (BD) Zaanstreek/Waterland heeft aangifte gedaan tegen de verdachten omdat die zich afgelopen voorjaar op verschillende Facebook-pagina’s discriminerend en soms dreigend uiten over het geplande islamitisch centrum in het Saendelft.

Het Openbaar Ministerie ging vervolgens over tot vervolging op grond van de discriminatie-artikelen 137c en 137d in het Wetboek van Strafrecht. Het gaat in alle gevallen om belediging en/of bedreiging.

Artikel 137c/d

Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Deel dit artikel:

4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *