Per 1 april treedt Vincent van Kekerix aan als de nieuwe directeur-bestuurder van FluXus.

Hij volgt interim-directeur Mireille Stuart op die in mei 2023 aantrad. Daarvoor was Jos van Geel interim, hij volgde in september 2021 Otto Berg op.

Met de interimmers en hun voorganger was er weinig rust bij FluXus, vooral was er onduidelijkheid over de positie van de muziekschool. Deze streeft nu naar zelfstandigheid.

Vincent van Kekerix heeft volgens het persbericht van FluXus “in uiteenlopende rollen kennis en ervaring opgedaan in verschillende onderdelen van de culturele en creatieve sector. Hij combineert zakelijk talent en ondernemerschap met creativiteit en een hart dat klopt voor de kunsten.”

De afgelopen drie jaar was Kekerix als zakelijk leider verbonden aan Arcam, het centrum voor architectuur in Amsterdam.

Vincent is opgeleid aan het Conservatorium van Amsterdam, met als hoofdvak harmonie- en fanfaredirectie. Na verschillende functies binnen de podiumkunsten te hebben vervuld, heeft hij zich toegelegd op het zakelijk leiderschap van culturele instellingen en ondernemingen.

Vincent van Kekerix: “Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en ervaring in te zetten om met de bevlogen medewerkers, docenten en vrijwilligers van FluXus deze rol verder te versterken, samen met de inwoners van Zaanstad en de vele partners binnen én buiten de culturele sector.”

De nieuwe directeur-bestuurder gaat op basis van de meerjarenvisie van FluXus “aan de slag met het doorontwikkelen van de rol van FluXus als netwerkorganisatie, het versterken van de interne organisatie en het verbinden van vrijwilligers, cultuurmakers en maatschappelijke partners.”

Annemarie Roggeveen, voorzitter van de Raad van Toezicht van FluXus: “We kijken uit naar de samenwerking en zijn ervan overtuigd dat Vincent door zijn verfrissende ideeën en prettige persoonlijkheid de zo gewenste verbindende directeur-bestuurder van FluXus is.”

Door Piet Bakker, bron persbericht FluXus. Foto Olivier Wecxsteen.