Burgemeester en wethouders van Zaanstad hebben een omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing van een deel van winkelcentrum Rozenhof in Zaandam.

De Vomar gaat verhuizen naar het deel bij de ingang aan de Rozengracht, naast het Casino. In 2018 moet ook een nieuwe fietsenstalling in gebruik worden genomen in de Rozenhof.

De eigenaar van het complex Rozenhof wil ook een woontoren op de Rozengracht. De gemeente wil daarom de grond voor de bouw van de toren verkopen aan de eigenaar van Rozenhof.

Boven en onder zoals het wordt en zoals het nu is.

Hieronder het kaartje van de situatie, de Vomar zit nu op de plek waar Unit 1 en Unit 2 zijn getekend.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen tot 22 februari een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam.