Twee vooroorlogse schuilplaatsen aan de Eikelaan in Krommenie zullen voor het nageslacht bewaard blijven. Op die plek bouwt Parteon Aan de Laan met 16 sociale huurwoningen en 16 koopwoningen.

Eerder stonden er 40 woningen uit de jaren twintig. In de achtertuinen van deze woningen stonden twee kleine privé-schuilplaatsen.

In overleg met de gemeente Zaanstad en de Stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam (MEGA) is besloten deze te behouden. De gemeente Zaanstad onderzoekt of de bunkers kunnen worden aangewezen als monument.

Nadat in de Eerste Wereldoorlog gebleken was dat het vliegtuig een belangrijke rol ging spelen tijdens een oorlog, werd door de Nederlandse regering de luchtbeschermingsdienst opgericht. Gemeenten kregen o.a. de taak om burgers onder te brengen in schuilplaatsen die gebouwd werden in plantsoenen en parken.

Tevens werd er subsidie verleend aan particulieren voor het bouwen van schuilplaatsen ter gezinsbescherming. Aan de Eikelaan zijn nog twee van dit soort kleine particuliere schuilplaatsen aanwezig.

De twee privé-schuilplaatsen zijn in de periode 1939 – 1940 geplaatst. Het zijn kleine, uit dunne betonplaten opgetrokken onderkomens. Zij staan op afstand van de woning om te voorkomen dat door instorting tijdens een bombardement de uitgang zou blokkeren.

De schuilplaatsen zijn aangeaard met zand ter bescherming tegen rondvliegend puin en bomscherven. Opvallend is dat de schuilplaatsen gebouwd zijn op de erfafscheiding omdat ze bestemd waren voor twee gezinnen. Aan beide zijden zit daarom ook een ingang.

In het nieuwbouwplan Aan de Laan blijven de twee schuilplaatsen behouden. Ze staan op particuliere grond die bij de afronding van het plan aan het openbare gebied wordt toegevoegd. Hierdoor zijn de schuilplaatsen voor iedereen zichtbaar.

schuilplaats-eikelaan1