De vervanging van de Zaanbrug en de werkzaamheden aan de Zaanweg zijn in volle gang. Vanmiddag – 29 september – bezochten gemeenteraadsleden van Zaanstad en Wormerland beide projecten.

Om 14.00 uur werd een bezoek gebracht aan het bouwterrein van de Zaanbrug. De gemeente Wormerland was vertegenwoordigd met een hele delegatie, waaronder burgemeester Judith Michel, raadsleden en wethouders. Namens gemeente Zaanstad waren slechts wethouder Gerard Slegers en twee raadsleden (van DZ en SP).

In september 2022 werd gestart met de sloop van de Zaanbrug en in november van datzelfde jaar werd gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe Zaanbrug. In de afgelopen maanden is er veel werk verzet. Vorige week hebben de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe Zaanbrug hun hoogtepunt bereikt. De circa 16 meter hoge hameitorens zijn geplaatst. Dit zijn de stalen torens die de draagconstructie vormen voor het openen en sluiten van de brug voor het scheepvaartverkeer.

Hameitorens

Met behulp van een telescoopkraan aan weerszijden van de brug werden de hameitorens geplaats. Aan de Wormerveerzijde staat het leuningwerk al gedeeltelijk. Wat nog ontbreekt om de overgang tussen Wormerveer en Wormer mogelijk te maken is ‘de val’. Dit is het beweegbare gedeelte van de brug (het brugdek). Het is de planning dat deze in november (week 45) wordt geplaatst. Deze ligt al helemaal klaar en is al getest. De val zal vanuit Friesland over het water naar zijn nieuwe locatie worden vervoerd. Omdat de Coenbrug niet open kan moet de val plat worden vervoerd en komt deze te liggen tussen de tijdelijke en de nieuwe Zaanbrug. Vanaf daar zal de val worden ingehezen.

Sinds kort staat er een nieuw transformatorhuis aan de kant van Wormer. De oude aansluiting was niet meer geschikt voor de brug. Hierop is een nieuwe geplaatst voor de stroomvoorziening en de bediening van de brug. Als de brug in gebruik genomen wordt zal deze, net als de andere bruggen in Zaanstad, op afstand bediend worden. Het is ook mogelijk om ter plaatse de brug te bedienen door een tablet in te pluggen in de kelder.

Het nieuwe transformatorhuis

Doorvaarthoogte

De Zaanbrug begint door alle uitgevoerde werkzaamheden steeds meer z’n definitieve vorm te krijgen. De nieuwe brug heeft een bruglengte van 80 meter en de doorvaart wordt 16 meter. Dat is een stuk breder dan voorheen, waardoor het voor grote schepen een stuk makkelijker wordt om te manoeuvreren. Ook de doorvaarthoogte wordt met 2.88 meter een stuk hoger. Hierdoor hoeft de brug minder vaak open voor recreatievaart en ondervindt het verkeer over de weg minder hinder. Zoals het er nu naar uit ziet zal over de nieuwe brug nog steeds geen vrachtverkeer mogen. Dit is in verband met woningen en panden aan de Wormerkant. Het vrachtverkeer zal dus nog steeds gebruiken moeten maken van de Prins Clausbrug.

Terugkijkend op de afgelopen maanden was met name de kelder heel complex om te realiseren. In de aanbestedingsfase is er een plan bedacht. In de uitvoeringsfase bleek dat behoorlijk wat werk. Er moesten heel veel wandjes met uitsparingen en dergelijke worden geplaatst. Het is toch gelukt om weer in te lopen, waardoor de werkzaamheden nu weer exact – tot op de dag af – op schema lopen.

‘Door het werk in een stedelijke omgeving, waarbij het verkeer op de weg en het water ‘gewoon’ door moet gaan, is het passen en meten. Dit werken op een ‘postzegel’ maakt het complexe projecten. Het is fijn dat we met 1 aannemer voor beide projecten werken, om het zo snel en goed mogelijk uit te voeren.’

Zaanweg

Na het bezoek aan de Zaanbrug verplaatste het gezelschap zich naar de Zaanweg voor een rondleiding. Voor de herinrichting van de Zaanweg worden de werkzaamheden tussen de Zaanbrug en de Stationsstraat in fasen uitgevoerd. In de afgelopen drie weken is de kruising Edisonstraat met de Zaanweg opgebroken. Er is afgegraven om straks een nieuw riool aan te leggen. Bij de werkzaamheden zijn oude funderingslagen, oude septictanks en een oude kademuur uit 1920 tevoorschijn gekomen. De oude kademuur lag veel dichter bij de woningen, dan de huidige kade van de Zaan.

Het kruispunt wordt opnieuw ingericht en wordt daarbij 0,5 meter omhoog gebracht om aan te sluiten op de nieuwe Zaanbrug. De helling wordt maximaal 4,2% (volgens de norm). Voor de afwatering vanaf de brug naar de woningen worden er bij de brug en langs de stoepranden kolken aangelegd. Deze kolken zorgen ervoor dat het (regen)water wordt afgevoerd.

Rioolbuizen

Er worden twee nieuwe riolen aangelegd met buizen van 1,2 meter doorsnede. Er lag geen regenwaterriool en daar wordt nu verandering in aangebracht. Het is de bedoeling dat ook het Gasfabriekterrein en op langere termijn ook de Electrabuurt worden aangesloten op dit riool. Het is de planning om in de toekomst het riool door te leggen richting café Sman, waar het water zal afwateren in de voormalige sluis.

De eerste en tweede fase van de werkzaamheden duren naar verwachting tot de kerst. Ook in de komende drie weken gaan de werkzaamheden bij de kruising verder, maar verplaatst het werk zich richting huisnummers 44-47. De Zaanweg is tussen de Edisonstraat en Stationsstraat afgesloten voor auto’s. Fietsers en voetgangers kunnen de komende weken nog gebruik blijven maken van dit deel van de Zaanweg.

Bekijk alle foto’s in deze slider:

Tekst en foto’s: Michel Schermer. Bronnen: Raadsinformatiebrief, website Buitengewoon Zaanstad, website Provincie Noord-Holland.