Vragen over de ontmanteling van RTVI Zaanstreek (en alvast wat antwoorden)

In februari van dit jaar viel het doek voor RTVI Zaanstreek nadat het Commissariaat voor de Media De Orkaan aanwees als lokale publieke media-instelling voor Zaanstad en Wormerland.

Voor de ontmanteling van de oude club werd ‘transitiegeld’ gereserveerd en Zaanstad besloot ook de coronasteun die de omroep aan het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek moest terugbetalen omdat ze oneigenlijk was gebruikt, voor haar rekening te nemen. Daarnaast werd een flinke boete vanwege fout gevoerde boekhouding uiteindelijk door Zaanstad zelf betaald. 

Nick Hendriks van CDA Zaanstad wil graag weten wat de huidige stand van zaken is. Hij stelde vragen aan portefeuillehouder wethouder Wessel Breunesse (GroenLinks). 

Wij zijn ook best benieuwd naar de antwoorden. We weten alleen het antwoord op vraag 5 en voor een deel op vraag 6. 

De vragen van Hendriks: 

1: Kan het college vertellen hoe het staat met het ontmantelen van RTVI Zaanstreek? 

Het college van B&W heeft ervoor gekozen om 50.000 euro namens hen de onrechtmatig gebruikte coronasteun door RTVI Zaanstreek namens hen terug te betalen aan de rijksoverheid. Als CDA-Fractie zijn wij benieuwd hoe nu de vork in de steel zit betreffende deze casus 

2: Hoe gaat het college in de toekomst om met gesubsidieerde instellingen die boetes van andere bestuursorganen krijgen? Gaat het college net zoals bij RTVI Zaanstreek een vrijbrief creëren om je niet aan de geldende wet en regelgeving te houden en namens de gesubsidieerde instellingen de boete te betalen? 

Het college heeft RTVI Zaanstreek 14.000 euro boete gegeven omdat zij hun administratie/begroting niet in orde hadden. 

3A: Kan het college vertellen waarom RTVI Zaanstreek ten eerste deze boete heeft gekregen?
3B: Ten tweede kan het college vertellen wat er mis was met de begroting en administratie van RTVI Zaanstreek? 

3C: Tot slot waarom heeft het college ervoor gekozen om zelf de boete van 14000 euro te betalen en niet de boete te incasseren bij het bestuur van RTVI Zaanstreek? 

4: RTVI Zaanstreek heeft geld van de gemeente Zaanstad ontvangen om haar organisatie op een ordentelijke manier te ontmantelen. Kunnen wij als gemeenteraad de transitiebegroting van RTVI Zaanstreek ontvangen? Zo nee, waarom niet? 

5: Wat is er gebeurd met de inventaris van RTV Zaanstreek is deze overgedragen aan De Orkaan bijvoorbeeld of heeft de gemeente Zaanstad deze in bezit gekregen? 

De Zaanse raad heeft in 2021 een motie aangenomen richting RTVI Zaanstreek, De Orkaan en het College van B&W. Die ervoor zou moeten zorgen dat zoveel mogelijk vrijwilligers aan de slag gingen bij de Orkaan. Wij zijn benieuwd naar de resultaten die de drie instanties samen geboekt hebben. 

6: Als CDA fractie zijn wij benieuwd hoe deze motie ten uitvoer gebracht is? 

Om te beginnen met vraag 5: de inventaris.

We weten niet wat waar heen is gegaan. Het ging niet naar ons. De Orkaan heeft tijdens het transitiegesprek op 2 februari 2022 aangegeven graag zaken over te willen nemen. Het antwoord was dat veel van hun apparatuur heel erg oud is. Verder zou de ZZBO (Zaanse Zieken en Bejaarden Omroep) eigenaar zijn van een groot deel van de spullen. Er kwam een ‘inventarisatie’ met een waarde van zo’n € 3.500,- maar daarin stond niets over de kwaliteit of de staat van de apparatuur. 

Vraag 6, over de vrijwilligers, doet een beetje pijn. We hebben de deur wijdopen gezet, maar er kwam geen massale inloop. Op 10 maart 2022 hebben we via de hoofdredacteur van RTV Zaanstreek een mail verzonden om hen uit te nodigen voor een kennismaking op de redactie. Daarop hebben nul mensen gereageerd. Wel hebben drie ex-vrijwilligers zich rechtstreeks bij De Orkaan gemeld. Zij gaven overigens aan de mail van de hoofdredacteur niet gekregen te hebben. De vrijwilligers van RTV Zaanstreek zijn nog altijd welkom bij De Orkaan.

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Rens Kamminga

  Als de antwoorden van het college van B&W niet voldoende of onduidelijk zijn kan de Orkaan dan een WOB-verzoek indienen om de onderste steen boven de Zaan te krijgen? Ik ben zeer benieuwd naar deze antwoorden. We sluiten af met: “Wordt vervolgt.”

  • FJ van Noorden

   Dit begindt een steeds langere zaak te worden.
   Maar wel eentje die nog steeds meer mijn interesse wekt. ik weet niet of je een wobverzoek bij het bestuur van RTVI Zaanstreek kan neerleggen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *