Vragen rondom vervuiling bouwterrein Wormervelden

Woningbouwcorporatie Parteon wil samen met BAM 122 woningen bouwen in Wormer. De eerste fase van het nieuwbouwproject Wormervelden omvat 35 woningen die vanaf zaterdag 21 maart in de verkoop gaan.

Het plan om hier te bouwen is al ruim 5 jaar oud. Het aanvankelijke plan, Poort van Wormer, omvatte 360 woningen in het gebied tussen Veerdijk, Noordweg en Knollendammerstraat.

In 2009 is echter ernstige vervuiling aangetroffen op het terrein. Volgens het rapport dat toen openbaar gemaakt werd, was de locatie “over het gehele oppervlakte ernstig verontreinigd met aromatische verbindingen en minerale olie (vooral in grondwater).”

Het terrein – waar o.a. bouwhandel Floris was gevestigd, is een voormalige werf, die na de oorlog is opgehoogd met vliegas, Hoogovenslakken, huisvuil, asfalt en sloopafval. Ook is er asbest aangetroffen. Dit is later afgedekt met 10 à 50 cm zand.

Er kon daarom niet zomaar gebouwd worden. Er is wel gesaneerd, maar “voorafgaand aan de bouw van woningen moeten de leeflagen tussen de nog te realiseren woningen worden aangebracht.” Die leeflaag wordt pas aangebracht bij het bouwrijp maken. Bij tuinen moet er 1 meter worden opgehoogd, vanwege de verontreining worden waterpartijen vermeden.

Screen Shot 2015-02-10 at 19.37.34

Dit rapport “advies_milieudienst_bodem.pdf” was ondertussen niet meer vindbaar op de website van de gemeente Wormerland, maar Ramses de Vries, communicatieadviseur van Wormerland, stuurde De Orkaan wel andere documenten en een gescande versie van het rapport. Daaruit bleek dat de vervuiling met regelmaat is gemonitord, en dat er geen risico’s zijn als “men zich conformeert aan bepaalde zorgmaatregelen”. Omdat er een deel van de verontreiniging is achtergebleven, “zijn gebruiksbeperkingen noodzakelijk.”

Volgens De Vries is het “betreffende terrein gesaneerd op basis van een goedgekeurd saneringsplan en onder toezicht van de provincie. De sanering is uitgevoerd tot aan het bouwrijp maken. Na de bouw wordt dat afgemaakt zodat er veilig gewoond kan worden.”

In het Advies van de Milieudienst (uit 2010) is overigens nog een verplchting opgenomen:

Screen Shot 2015-02-10 at 19.42.19Maar hoe we ook zoeken, deze informatie staat nergens op de website.

Parteon meldde dit weekend overigens aan De Orkaan dat de bouw “niet afhankelijk is van het aanbrengen van de leeflaag. Dit gebeurt volgens de normen van het wettelijk goedgekeurd saneringsplan.” Dat gebeurt overal volgens de corporatie: “Waar nodig wordt een leeflaag aangebracht, zoals vaker gebeurt in Zaanstad en Wormerland.” wormervelden2Overigens moet de directie van Parteon nog een formeel akkoord geven op het hele plan, maar “dat is een interne formaliteit” volgens Parteon. De pagina met informatie over het project is overigens niet meer beschikbaar bij Parteon.

De verkoopmanifestatie is van 14:00 uur tot 17:00 uur bij Parteon, Dick Laanplein 1 in Wormerveer. Woningen van hetzelfde type worden gerealiseerd in Utrecht en Amsterdam-Noord. Op die laatste plek (De Bongerd) zijn de huizen al gedeeltelijk klaar.

De tweede fase van het project omvat kleinere ‘rug-aan-rug’ starterswoningen (rechts).

Het hele plan gaat er zo uitzien:

wormervelden_totaal

UPDATE 14/2/2015:
Parton zegt in een reactie “Uiteraard wordt ter zijner tijd alle noodzakelijke informatie verstrekt aan potentiele kopers. Het project is echter nog niet in de verkoop.”

 

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *