Een kop-staartbotsing, een uitglijder van een gemeenteraadslid, of een frontale foto van een puber die een winkelraam ingooit… de ervaring leert dat dit scoort.

Maar nee, de redactie heeft unaniem besloten om niet te buigen voor effectbejag en gekozen voor de verdieping der beschaving: Vrijdag wordt dichters-Vrijplaats op jouw Orkaan.

De Zaanse Dichterskring is hofleverancier.

Gedichten zijn volkomen nutteloos het best, en het begrijpen van een goed gedicht is, volgens meneer Montaigne, moeilijker dan het schrijven van een middelmatig exemplaar.
Wij hopen op een boel onbegrijpelijke shit. Vandaag gedicht 1.

Door: Joke Kaviaar

Handleiding voor de oplossing
van het vluchtelingenprobleem

Te ondernemen stappen om
niet meer
hier te hoeven zijn

Voor een zorgeloze toekomst
in verband met
het ontbreken daarvan

Volg hier de stapsgewijze
aanwijzingen voor
de bevrijding van het lichaam

Helder uiteengezet
alhier de vragen
die onbeantwoord blijven:

Hoe lang nog en
waarheen dan en
wie is verantwoordelijk?

Mooier kunnen we het
niet maken
Onzichtbaarder wel

Men neme een
ruimte van niet meer dan
tien vierkante meter

Doe de deur op slot
Hou het raam dicht en
bewaak alle uitgangen

Overhandig verscheurbare lakens
Geef toegang tot
goed bevestigde douchekop

Verleen toegang tot
de angst en een stoel
De vreemdeling hangt zich zelf op

Nu zijn al diens problemen
opgelost en vooral ook:
Die van onze onuitvoerbaarheid

Joke Kaviaar 16 juni 2015
n.a.v. zoveelste zelfmoord in
een grensgevangenis – (DC Rotterdam)

De foto is van Anjo Kan. Zij maakt momenteel een fotoreportage over de vluchtelingen die op Lesbos aankomen en ze houdt daarover een (foto)blog bij.

Ook een gedicht voor de Vrijplaats?

De regels:

  • Iedereen mag inzenden.
  • Er is volledige vrijheid van onderwerp en lengte.
  • Check goed: wij gaan ervan uit dat eventuele ‘fouten’ horen bij dichterlijke vrijheid.
  • De Orkaanredactie bepaalt wat er wordt geplaatst.