Vrouwendag! Noorwegen wordt over het algemeen gezien als het land waar voor het eerst, zo’n 15 jaar geleden, een vrouwenquotum voor besturen van bedrijven werd ingevoerd.

Zaandam voerde zo’n quotum al in 1955 in. Toen werd vastgesteld dat minstens 2 van de 8 bestuursleden van de Stichting Centraal Woningbeheer vrouw moesten zijn.

Door Giljam Klijn

Dit uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Zaandam van 1 september 1955 trof me: het raadslid mevrouw van Weele-Plooijer pleit voor een vrouwenquotum van 2 van de 8 bestuursleden bij Stichting Centraal Woningbeheer.

Wethouder Marcus Plooijer sr (PvdA, geen familie), neemt het voorstel over en wijst het raadslid Stoffels er op dat het minimaal 2 van de 8 moet zijn (zodat het er ook meer kunnen zijn). Het nieuwe was dat vrouwen niet alleen mee mochten denken in een adviescommissie, zoals dat bij de woningbouwverenigingen al gebeurde, maar dat ze ook mee kunnen beslissen.

Stichting Centraal Woningbeheer beheerde de woningen van de gemeente. Zij fuseerde in 1990 met Saenwonen. De woningen zijn nu eigendom van Parteon.

(Raadslid mevrouw Annie van Weele-Plooijer was de moeder van Orkaan-columnist Anneke van Dok).

Hieronder een deel uit het verslag. (klik voor grotere versie).