Morgen – 26 september – wordt er tijdens de voorronde van de gemeenteraadsvergadering Wormerland gedebatteerd over ’t Heerenhuis in Spijkerboor. Het karakteristieke pand aan het Noordhollands kanaal werd tot en met 2021, 30 jaar lang, verhuurd aan dezelfde uitbater. Het was een horecazaak en een sociale ontmoetingsplaats voor de buurt.

Maar het Heerenhuis heeft ‘aanzienlijke investeringen’ nodig om weer verhuurd te kunnen worden. Wormerland moet kiezen: moet het Rijksmonument eigendom van de gemeente blijven of worden verkocht?

Als ’t Heerenhuis wordt verkocht, voor de getaxeerde waarde van € 416.000, zal de gemeente geen onderhoudsverplichting meer hebben en ontvangt zij de verkoopopbrengst zodat zij dat weer kan investeren in iets anders. Maar ze heeft zo geen regie meer over het behoud van de sociaalmaatschappelijke en toeristische factor van het pand en ze gaat tegen de wil in van de Spijkerboorder gemeenschap.

Als Wormerland eigenaar van ’t Heerenhuis blijft, houdt ze wel de regie in handen en zijn de Spijkerboorders blij, maar zal de gemeente zal fors moeten investeren en een geschikte uitbater moeten vinden.

UPDATE: Eén miljoen nodig voor Heerenhuis (Spijkerboor)

Jacht- en rechthuis

Spijkerboor heeft dan nooit meer dan 100 inwoners gehad, maar het graven van het Noordhollands kanaal in 1820 zorgde ervoor dat het kleine dorp ook een stapelplaats werd voor trekschuit- en beurtvaarders die met groten getale langs voeren. Nog voordat de opdracht van Willem I om het Noordhollands kanaal aan te leggen werd gegeven, was ‘t Heerenhuis er al. In 1787 werd het toenmalige jacht- en rechthuis gebouwd op de fundamenten van het oude veerhuis uit 1644.

Nu kennen we het huis vooral als een plek waar je in de zomer een pitstop kan houden, om een drankje te drinken en een lunch te eten. Maar sinds 2022 kan dit niet meer. De huurder van het gemeentelijke pand heeft na 30 jaar de handdoek in de ring gegooid en nu is het aan de gemeente om een nieuwe functie voor dit eeuwenoude pand te verzinnen.

Wat de gemeente Wormerland zal gaan doen is nog een groot raadsel. Morgen zal de Orkaan aanwezig zijn bij de gemeenteraadsvergadering en verslag doen over het debat. Een besluit valt later in de raadsvergadering. 

Meekijken kan hier (het onderwerp is rond 20.45 aan de beurt).

Door Remi Kerkhoven. Foto: De Orkaan. Informatie via Raadsinformatiesysteem Wormerland.