Bij nieuwbouwprojecten in Zaanstad (Houthavenkade, Badhuisweg, Zaanse Helden, De Bij, Slachthuisstraat, Catharina, Peperstraat) wordt tegenwoordig uitgegaan van een parkeernorm van ongeveer 60 auto’s per 100 woningen.

De werkelijkheid lijkt zich niet aan deze Zaanse wensdroom te houden. Per 100 woningen waren er in 2021 98 personenauto’s in Zaanstad*. Dat aantal groeit sinds 2000; in 2021 nam het met bijna twee procent toe. De woningvoorraad nam dat jaar met slechts 0,2 procent toe.

Nieuwe inwoners zouden minder auto’s hebben, met het OV gaan, op grote schaal deelauto’s gebruiken, geen geld hebben voor een auto of de voorkeur aan de fiets geven. Waar die ideeën op gebaseerd zijn blijft veelal duister.

Het ontbreken van parkeerplekken of het invoeren van betaald parkeren (‘ontmoedigingsbeleid’) kan in theorie wel tot minder autobezit leiden maar in de praktijk blijkt daar tot dusver weinig van.

Onder het aantal personenauto’s per 100 woningen. In 2000 was dat nog 85, in 2008 werd de 90 bereikt en in 2018 de 95. De sprong in 2021 was de grootste in de afgelopen 10 jaar.

data: CBS, grafiek: De Orkaan

Het aantal auto’s groeide tot 67.461 terwijl het aantal woningen per 1 januari 2021 ruim 69.000 bedroeg. Daarnaast zijn er nog bijna 7.000 bestelauto’s in Zaanstad geregistreerd (die zijn in de grafiek boven niet opgenomen).

data: CBS, grafiek: De Orkaan

Ook rijden er in Zaanstad bijna 7.000 motorfietsen, 6.500 bromfietsen en bijna 8.000 snorfietsen rond (en ruim 700 vrachtauto’s, trucks en bussen).

* Dat gaat om “actieve personenauto’s op naam van een natuurlijk persoon (particulier). Leaseauto’s en zakelijke auto’s die niet op naam van de particulier staan die ermee rijdt worden dus niet meegenomen” (CBS). Het totaal aantal personenauto’s is dus nog hoger. Op basis van landelijke cijfers zou dat om ongeveer minstens 10 procent gaan.