Sterke groei Schiphol, Zaanstreek onder landelijk gemiddelde

In het vierde kwartaal van 2022 groeide de economie van Haarlemmermeer met 8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat was de sterkste groei van alle regio’s in Nederland. Ook Amsterdam groeide sterk (5 procent). De oorzaak daarvan zijn het toegenomen vliegverkeer en de toeristische sector. Gemiddeld groeide de Nederlandse economie met 3 procent. De Zaanstreek scoorde […]

» Lees meer

Sterke bevolkingsgroei in Zaanstad, vooral door migratie

De bevolking van Zaanstad groeide in 2022 met ongeveer 2.500 personen. Die groei is grotendeels te danken aan migratie (onder meer uit Oekraïne). De rest is vooral het gevolg van verhuizingen. ‘Natuurlijke aanwas’ (geboorte minus sterfte) zorgt nauwelijks voor groei in Zaanstad. In cijfers uitgedrukt: per 1.000 inwoners kwamen er in 2022 bijna 16 inwoners (15,8) bij, op een bevolking […]

» Lees meer

Bouwvergunningen in Zaanstad blijven achter

In de eerste helft van 2022 zijn in Zaanstad 72 vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven. In 2021 waren dat er 1.283 en in 2020 1.793. Ook in andere grote Noord-Hollandse gemeenten is in 2022 het aantal verleende bouwvergunningen afgenomen, maar niet zo sterk als in Zaanstad. In de afgelopen vijf jaar zijn er in Zaanstad wel relatief veel bouwvergunningen afgegeven als […]

» Lees meer

3 procent leegstand in Zaanstad

In Zaanstad stond 3 procent van de woningen, kantoren en winkels leeg per 1 januari 2022. Dat percentage ligt iets boven het landelijk gemiddelde van 2,6. Bij de woningen was de leegstand ook 3 procent (landelijk 2,3), bij winkels 9 procent (landelijk 8,1) en bij kantoren 14 procent (landelijk 9.6). In Nederland liep de leegstand licht terug vergeleken met een […]

» Lees meer

Zaanstad scoort matig bij ‘brede welvaart’

Welvaart is meer dan inkomen. Ook veiligheid en gezondheid, het niveau van voorzieningen en de nabijheid van groen zijn belangrijk voor het ‘welbevinden’ van mensen. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meet al een aantal jaren deze ‘brede welvaart’. Sinds 2020 wordt ook de brede welvaart op het niveau van de gemeente gemeten. In de nieuwste cijfers staat Zaanstad er […]

» Lees meer

Zaanse ouderen (relatief) klein behuisd

De Nederlander leeft gemiddeld op 53 m2 woonoppervlak. Ouderen hebben gemiddeld meer woonruimte dan jongeren. 70-plussers hebben naar verhouding de grootste woonoppervlakte: gemiddeld 79 m2. In de Zaanstreek wonen 70-plussers relatief krap op gemiddeld 68 m2. In Rotterdam (Groot-Rijnmond) is de gemiddelde woonoppervlakte net zo groot (of klein), in ‘Groot-Amsterdam’ is het nog iets krapper: 67 m2. Dat meldt het […]

» Lees meer
1 2 3 7