Tag Archives: jeugdzorg

Forse toename jeugdzorg in Zaanstad

In Zaanstad wordt relatief vaak een beroep gedaan op jeugdhulp voor jongeren tot 18 jaar. Landelijk is dat ruim 12 procent, in Zaanstad bijna 15 procent. In de laatste twee jaar (2018 en 2019) is het aantal jongeren waaraan jeugdhulp

Tekort jeugdzorg Zaanstad € 2 miljoen hoger dan geraamd

Het tekort van Zaanstad op de jeugdhulpverlening in 2018 is geen € 3,9 miljoen zoals het college eerder meldde maar € 5,9 miljoen. Zaanstad heeft onvoldoende zicht op de oorzaken van de tekorten. De kosten voor specialistische jeugdhulp zijn niet

Jeugd & Zorg de grote kostenpost voor Zaanstad

Van de bijna € 500 miljoen die Zaanstad in 2018 uitgaf, ging ruim een kwart – € 133 miljoen – naar ‘Jeugd en Zorg’. Daarbinnen ging € 43 miljoen naar specialistische hulp voor ‘niet-thuiswonenden’. Voor de specialistische hulp ‘aan huis’

Wethouder Mutluer: extra geld jeugdzorg niet genoeg

Nadat gemeenten de noodklok hadden geluid over de grote tekorten bij de jeugdzorg, zou het kabinet € 350 miljoen extra uit willen trekken en in de drie jaar daarna nog eens 190 miljoen per jaar aldus de NOS. Wethouder Songül

Jeugdzorg voor ruim 4000 Zaanse jongeren

In Zaanstad kreeg ruim 13 procent van de jongeren van 23 jaar en jonger jeugdzorg. Dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde dat net onder de 10 procent ligt. In Zaanstad gaat het om 3780 jongeren. In Wormerland krijgen

Olthof luidt noodklok over jeugdzorg

Olthof luidt noodklok over Jeugdzorg Twee weken geleden waren het nog de beste vrienden: wethouder Jeroen Olfhof en staatssecretaris Martin van Rijn die het politieke jaar in Zaanstad mocht openen. Getuige een brief die Olthof schreef namens de (grote) G32 en