Jeugdzorg voor ruim 4000 Zaanse jongeren

 1. In Zaanstad kreeg ruim 13 procent van de jongeren van 23 jaar en jonger jeugdzorg. Dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde dat net onder de 10 procent ligt.

In Zaanstad gaat het om 3780 jongeren. In Wormerland krijgen 220 jongeren (7,9 procent) jeugdzorg en in Oostzaan 130 jongeren (6,9 procent).

Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het overgrote deel is ‘zorg in natura’ wat wil zeggen dat de zorg direct aan de zorgverlener wordt vergoedt, een klein deel bestaat uit uitgaven voor persoonsgebonden budgetten (PGB).

In de Zaanstreek zijn 65 jongeren onder toezicht van de jeugdreclassering, 40 daarvan zijn tussen de 12 en de 18.

In Zaanstad dreigt een jaarlijks tekort van 8 à 10 miljoen door de oplopende kosten van jeugdzorg, onder meer door een groeiend aantal doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp. Bij het zoeken naar een uitweg uit de financiële malaise wil de gemeente dan “mogelijkheden [onderzoeken] om de kosten voor jeugdzorg verder te beperken en in lijn te brengen met het budget dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt”

Op 9 mei krijgt de raad van Zaanstad tijdens het Zaanstad Beraad een overzicht van de “stand van zaken ontwikkeling kosten jeugdzorg” (om 19:00 in het Stadhuis).

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Rob Poldner

  8 à 10 miljoen tekort? Dat is een rekenmodel…
  Begroten wat de werkelijke kosten zijn is een andere kunst.
  Bezuinigen leidt tot besparing op noodzakelijke kosten. Doe je dat langdurig dan schuif je de kosten voor je uit. Bovendien zullen de kosten dan veel hoger zijn.
  Kortzichtigheid is ook een te behandelen ziekte…

 • Korten op behandelingen is de verkeerde weg.
  Kinderen en jongeren die hulp nodig hebben verdienen zorg.
  Echter jeugdzorguitgaven alleen laat enkel zien hoeveel geld er in omgaat.
  Kan het beter, en tegen lagere kosten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *