Nadat gemeenten de noodklok hadden geluid over de grote tekorten bij de jeugdzorg, zou het kabinet € 350 miljoen extra uit willen trekken en in de drie jaar daarna nog eens 190 miljoen per jaar aldus de NOS.

Wethouder Songül Mutluer van Zaanstad vindt dat niet genoeg: het tekort is volgens haar al bijna 600 miljoen waardoor gemeenten moeten bezuinigen en zorg aan kinderen in de knel komt.

In 2015 werd de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg (en de kosten) van het Rijk naar de gemeente verplaatst. Dat ging gepaard met een forse bezuiniging vanuit de gedachte dat gemeenten het goedkoper konden. Het tegendeel bleek waar: de kosten stijgen.

Gister stuurde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een brandbrief aan de rijksoverheid, de kosten voor jeugdzorg lopen snel op:

“Dit leidt bij gemeenten, door gebrek aan financiële compensatie door het Rijk, tot forse tekorten. Met alle gevolgen van dien: wachtlijsten, bezuinigingen, uitgesteld onderhoud, enzovoort.

‘Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen. Dat zullen we nooit zomaar doen, we willen onze jeugd niet in de steek laten.”

Volgens de NOS zouden over de extra middelen wel afspraken zijn gemaakt, maar die zijn nog niet gepresenteerd.

“Minister De Jonge wilde er alleen over kwijt dat de financiële tekorten van de gemeenten voor het uitvoeren van de jeugdzorg de ‘nadrukkelijke aandacht van het kabinet hebben’ en dat hij er met de gemeenten over praat.”

Volgens een woordvoerder van de VNG zouden gemeenten structureel 490 miljoen euro nodig hebben. Op het nieuws van de mogelijke extra bijdrage van het Rijk reageerde wethouder Songül Mutluer: