Tag: begroting

Wethouder Stephanie Onclin ligt wakker van bezuinigingen 🎥

Op de foto is het niet te zien, maar wethouder Stephanie Onclin ligt wakker van de forse bezuinigingen die Zaanstad te wachten staat. In 2026 en de jaren daarop gaat het om een tekort van zo’n 19 miljoen per jaar. Dat betekent – als het inderdaad doorgaat – dat de gemeente minder kan doen maar […]

Zaanstad stevent af op begrotingstekort van € 19 miljoen in 2026

Voor 2025 is de begroting van Zaanstad nog sluitend. Vanaf 2026 verwacht de gemeente grote tekorten. Dat komt omdat het rijk een jaarlijkse bezuiniging van drie miljard heeft aangekondigd. Voor Zaanstad zit er – bij ongewijzigd beleid – weinig anders anders op dan te bezuinigen met ‘pijnlijke maatregelen’ aldus wethouder Stephanie Onclin: hogere lokale lasten […]

Woonlasten Zaanstad stijgen met 3,9 procent in 2024

De rioolheffing in Zaanstad gaat in 2024 met 8,5 procent omhoog. De onroerendezaakbelastingen (OZB) stijgt mee met de prijsindexatie van 3,9 procent (dus gaat omhoog met dat percentage). De afvalstoffenheffing blijft gelijk. Per saldo is de stijging van de woonlasten voor deze drie belastingen 3,9 procent. Dit blijkt uit de begrotingsvoorstellen van B&W van Zaanstad […]

Raad Zaanstad: hondenpoep, Beatrixflat, Zwarte Piet, mayonaise, studentenhotel…

Vanavond in de gemeenteraad van Zaanstad: een megabegroting van € 565 miljoen. Met een hele serie pogingen en verzoeken om zaken te verhogen, te verlagen, te schrappen of uit te stellen, De Orkaan viste de mooiste krenten uit de motie- en amendementenpap, varierend van hondenpoep tot biomassa en mayonaise tot studentenhotel. De agenda en alle […]

Wormerland houdt geld over…

Hoeveel geld gaat er nu eigenlijk om in de gemeente Wormerland? Veel: ruim 36 miljoen. Dat komt binnen via het Rijk en lokale heffingen. En… het gaat er ook weer uit. Alhoewel: Wormerland houdt zelfs € 368.000 over in 2020. De hoogste uitgaven: sociaal domein (€ 13,7 miljoen) en leefomgeving (€ 10,7 miljoen). Vanuit het […]

Jeugd & Zorg de grote kostenpost voor Zaanstad

Van de bijna € 500 miljoen die Zaanstad in 2018 uitgaf, ging ruim een kwart – € 133 miljoen – naar ‘Jeugd en Zorg’. Daarbinnen ging € 43 miljoen naar specialistische hulp voor ‘niet-thuiswonenden’. Voor de specialistische hulp ‘aan huis’ werd  € 40 miljoen uitgegeven. De Sociale Wijkteams (in Zaanstad heet dat ‘kracht van de […]

ROSA: Grote twijfels rond Sail

Orkaan-Opinie: Politieke Partij ROSA is het niet eens met de 600.000 Euro die het college van B&W uittrekt voor Sail2015. Wat er met dat geld gaat gebeuren is onduidelijk, en bovendien kan het wel beter besteed worden. De Orkaan publiceerde eerder dit artikel over de Sail-subsidie. De Rubriek Orkaan-opinie bevat bijdragen van lezers van De […]

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!