Tag Archives: begroting

Raad Zaanstad: hondenpoep, Beatrixflat, Zwarte Piet, mayonaise, studentenhotel…

Vanavond in de gemeenteraad van Zaanstad: een megabegroting van € 565 miljoen. Met een hele serie pogingen en verzoeken om zaken te verhogen, te verlagen, te schrappen of uit te stellen, De Orkaan viste de mooiste krenten uit de motie-

Wormerland houdt geld over…

Hoeveel geld gaat er nu eigenlijk om in de gemeente Wormerland? Veel: ruim 36 miljoen. Dat komt binnen via het Rijk en lokale heffingen. En… het gaat er ook weer uit. Alhoewel: Wormerland houdt zelfs € 368.000 over in 2020.

Jeugd & Zorg de grote kostenpost voor Zaanstad

Van de bijna € 500 miljoen die Zaanstad in 2018 uitgaf, ging ruim een kwart – € 133 miljoen – naar ‘Jeugd en Zorg’. Daarbinnen ging € 43 miljoen naar specialistische hulp voor ‘niet-thuiswonenden’. Voor de specialistische hulp ‘aan huis’

ROSA: Grote twijfels rond Sail

Orkaan-Opinie: Politieke Partij ROSA is het niet eens met de 600.000 Euro die het college van B&W uittrekt voor Sail2015. Wat er met dat geld gaat gebeuren is onduidelijk, en bovendien kan het wel beter besteed worden. De Orkaan publiceerde