Raad Zaanstad: hondenpoep, Beatrixflat, Zwarte Piet, mayonaise, studentenhotel…

Vanavond in de gemeenteraad van Zaanstad: een megabegroting van € 565 miljoen. Met een hele serie pogingen en verzoeken om zaken te verhogen, te verlagen, te schrappen of uit te stellen,

De Orkaan viste de mooiste krenten uit de motie- en amendementenpap, varierend van hondenpoep tot biomassa en mayonaise tot studentenhotel.

De agenda en alle moties en amendementen zijn op de site van Zaanstad te bekijken.

 • POV en PVV willen de hondenbelasting per 1 januari 2020 afschaffen en de boetes voor het niet opruimen van hondenpoep verhogen naar € 150 (wie geen hondenpoepzakjes bij zich heeft maar wel een hond krijgt een prent van € 100)
 • De coalitiepartijen willen geld dat dit jaar over is omdat er minder aan wethouders is betaald de komende jaren inzetten om de GroenLinks-wethouder te betalen. Dit gaat nog een dingetje worden: is het geld echt ‘over’ of wordt er via een andere pot wachtgeld betaald? Totaal wordt voor 2020 € 806.000 begroot voor wachtgelden voor wethouders; € 539.000 in 2021, € 1,2 miljoen in 2022 en ruim een miljoen in 2023. Het amendement is een reactie op de motie die eerder is aangenomen om het aantal wethouders in Zaanstad terug te brengen (in fte), dat is niet gelukt, op 0,1 fte na.
 • Amendement om ‘retributieheffing‘ Zaanse Schans een kwartaal uit te stellen (gesteund door volledige coalitie en deel oppositie)
 • De Partij voor de Dieren wil  € 50.000 per jaar voor dierenwelzijn.
 • LZ en DZ willen meer promotie voor Zaanse producten (mayonaise, mosterd, cacao?).
 • GroenLinks en Denk willen jaarlijks rapporteren over arbeidsdiscriminatie in de Zaanstreek
 • LZ, POV en PVV willen 25 procent van het geld dat nu voor het cultuuraanbod is bestemd (€ 1,1 miljoen) overhevelen naar ‘aanpak criminaliteit en overlast’
 • Denk en PvdD willen “Een constructieve dialoog aan te gaan met instellingen die de komende maand nog steeds gebruikmaken van de Zwarte Piet, en deze te wijzen op de racistische elementen van deze karikatuur; waar mogelijk deze instellingen te stimuleren om eveneens definitief afscheid te nemen van de Zwarte Piet; in het beleid op te nemen om vanaf 2020 alleen subsidie te verlenen aan sinterklaascomités die gebruikmaken van roetveegpieten; en niet aanwezig te zijn bij sinterklaasfeesten, waarbij gebruik wordt gemaakt van Zwarte pieten.”
 • De fractie Hotaman wil een plan voor de gemeentelijke viering van Keti Koti op 1 juli 2020 (die van 2019 werd geboycot door Zaanstad)
 • SP, POV, PVV, PvdD, LZ en DZ willen woningen in of op de plaats van het voormalige PTT-gebouw aan het Krimp te realiseren (college blijft denken aan museum)
 • Het CDA wil dat nieuwe sociale huurwoningen “voor eerste bewoning in eerste instantie mogen worden toegewezen aan 1. Starters op de woningmarkt en aan 2. Senioren die zodoende een andere woning vrijspelen, binnen de eigen gemeente.”
 • Het CDA wil ook starterswoningen en studentenhotel in Hoornseveld (het nieuwe sportpark)
 • DZ, SP, POV en PvdD will dat Zaanstad er bij het college van Gedeputeerde Staten op aandringt geen Wnb- vergunning voor de biomassacentrale in Zaandam te verlenen.
 • ROSA wil van de Beatrixflat een gemeentelijk monument maken zodat de flat niet wordt gesloopt
 • SP en GL willen geluidsschermen langs de A8 bij de Coenbrug.
 • LZ en CDA willen snelle realisatie van de A8/A9-verbinding.
 • SP en GL willen ‘kwetsbare’ bewoners van drugspanden niet zomaar op straat zetten.
 • SP, Fractie Hotaman, GL, Denk en PvdD willen dat Zaanstad stopt met preventief fouilleren.
 • Denk wil helder taalgebruik (De Orkaan ook)

Het feest begint om 19:00 in het Stadhuis en is ook live te volgen via internet.

 

Deel dit artikel:

9 reacties

 • Bep Hogendorp

  Jammer dat alleen ROSA actief voor behoud van de Beatrixflat strijdt…

  Het is misschien niet de mooiste flat, maar het is echt een unieke architectuur.

  • Rienk Spiekstra

   Rosa is de enige die de motie indient. Of er meer fracties zijn die hem ondersteunen moet vanavond blijken. Overigens is er al een onderzoek naar de Beatrixflat gedaan. Het college heeft bij de beantwoording op de motie het volgende aangegeven over onder\oek dat al is uitgevoerd:

   ” Door Cultuurhistorie is een cultuurhistorische verkenning uitgevoerd naar onder andere de bebouwing in het historische hart van Zaandam. De Beatrixtoren is daarin betrokken. Voor het gebied is een waarderingskaart gemaakt. De Beatrixtoren is gedefinieerd als ‘basisorde’. De definitie van basisorde is als volgt: (volgt citaat uit onderzoeksrapport als definitie, kan ik hier niet schuingedrukt weergeven)

   Deze panden hebben geen architectonische of stedebouwkundige meerwaarde of zijn zo ingrijpend gewijzigd dat de architectonische kwaliteiten grotendeels teniet zijn gegaan. De panden zijn wel passend in de gevelwand. Behoud van de hoofdvorm is gewenst, maar veranderingen in materiaal, maatvoering en detaillering zijn toegestaan. Bij de voorgevels en gevels grenzend aan openbaar gebied zou behoud van de oorspronkelijke karakteristiek uitgangspunt moeten zijn. “

   • Joost Weemhoff

    Misschien kan zelfs een motie worden ingediend om van de Peperstraat een beschermd stadsgezicht te maken. Als planologisch en architectonisch monument waar veel Zaankanters erg gehecht aan zijn geraakt.

  • Rienk Spiekstra

   Rosa heeft de motie ingetrokken. Komt dus niet in stemming

 • Evert Hartog

  Als de beatrixflat monument waardig wordt geacht, is de rabotoren (het oude ah hoofdkantoor) zeker monumentwaardig. Het is het lelijkste gebouw van Noord-Holland maar de bovenste verdieping is het eerste gebouwd. Dat is vast wel voldoende bijzonder voor de monumentenstatus

  • Hans Kuyper

   Erfgoed gaat niet alleen over mooi of lelijk. Als schoonheid het enige criterium was, zouden de meeste hunebedden geen kans maken. En ik heb een prominente Zaankanter gekend die molens spuuglelijk vond.
   Erfgoed bewaart het verhaal van onze stad. Juist de periode van de wederopbouw is heel ingrijpend geweest. De Beatrixtoren is het product van het in die tijd allesoverheersende sociaal-democratische maakbaarheidsdenken.
   Opvallend dat juist de PvdA zo snel mogelijk wil slopen. En zou de SP zich wel realiseren dat je op zo’n prominente plek aan de Zaan nooit meer 100% sociale huurwoningen terug krijgt?

  • Het voormalige AH-hoofdkantoor is inderdaad ook zo’n bijzonder gebouw dat je als ‘landmark’ in tact zou moeten houden. Ook vanwege de bijzondere manier van bouwen inderdaad, met die nieuwe verdiepingen die er steeds onderop aan werden toegevoegd. Waardevol architectonisch erfgoed!

 • Bruce Latham

  Meer geld voor ‘aanpak criminaliteit en overlast’ – goed idee! Ik stel voor dat er voor jongeren die niets beters te doen hebben dan zorgen voor overlast op straat en uiteindelijk in de criminaliteit kunnen belanden, andere opties te geven. Bijvoorbeeld om zich creatief te uiten, met muziek te werken, kunst te maken, creatief bezig te laten zijn…misschien wat extra geld naar cultuur dan maar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *