De biomassacentrale in Zaandam-Oost is klaar, maar de kans dat deze echt gaat werken, wordt met de dag kleiner.

Nadat vrijwel de gehele oppositie zich tegen de centrale had gekeerd, en nieuwe partner GroenLinks de zaak ook nog eens wilde bekijken, heeft nu ook coalitiepartner ROSA zich middels vragen aan B&W in de discussie gemengd.

Aanleiding was een vernietigend rapport van het Europese onderzoeksadvies-bureau EASAC waarin betoogd wordt dat het verbranden van biomassa (hout) niet zorgt voor minder maar voor meer CO2 in de atmosfeer: slecht voor het het klimaat en slecht voor de belastingbetaler vanwege de hoge subsidies die voor dit soort projecten wordt gegeven aldus professor Michael Norton, de directeur van EASAC. Het ‘oogsten’ van hout is schadelijk, en de verwachting dat het later gecompenseerd wordt omdat er bos wordt bijgebouwd is speculatief. Het verstoken van hout is niet klimaatneutraal volgens EASAC, en te doen alsof dat wel zo is noemt ze ‘pervers’: niet duurzaam en contraproductief.

ROSA vraagt of de conclusie van het rapport (‘Het op grote schaal energie opwekken uit biomassa is geen klimaatvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen’) ertoe heeft geleid dat er “bij het college zorgen gerezen [zijn] omtrent de ingebruikname van de biomassacentrale aan de Pascalstraat”. Ook willen ze graag weten hoeveel CO2, fijnstof en stikstof de centrale uit gaat stoten.

DZ, PvdD en SP stelden eerder kritische vragen over de centrale, ook POV, PVV en LZ zijn geen voorstander.

In Winschoten gaat de biomassacentrale voorlopig uit, Vattenfall-CEO Magnus Hall heeft in Trouw aangekondigd geen nieuwe centrales in Nederland meer te bouwen. Tegen de grote centrale in Diemen wordt een proces voorbereid.


bronnen: EASAC-rapport, vragen ROSA, SP, DZ en PvdD, brief Zaanstad, eerder nieuws op De Orkaan, berichten uit Trouw (Vattenval) en RTV Noord (Winschoten), persbericht actiegroep tegen biomassacentrale in Diemen.