PTT-gebouw Krimp: wonen of museum?

Geen Zaans Museum Centrum in het voormalige PTT-gebouw aan ‘t Krimp in Zaandam maar huisvesting voor jongeren en/of senioren.

Dat willen DZ, PVV, PvdD en Liberaal Zaanstad die vandaag (19 september) een motie met die strekking in stemming laten brengen bij de gemeenteraad van Zaanstad.

Slechts een deel van de oppositie dient de motie in wat aannemen niet erg waarschijnlijk maakt.

Maar behandeling zal wel een voorschotje zijn op de discussie over Museum Holland.

Zaanstad heeft in het verleden tegenstrijdige boodschappen over het gebouw afgegeven. Omwonenden werden uitgenodigd om hun visie te geven op woonplannen maar ondertussen kocht Zaanstad het pand voor een museum.

De openbaarmaking van de plannen voor een nieuw museum worden al meer dan een jaar uitgesteld. Inhoudelijke en financiële onderbouwing ontbreken, van goedkeuring door de raad is nog geen sprake.

De partijen vinden huisvesting belangrijker omdat de wachttijd op een woning voor starters nu meer dan tien jaar is.

Bovendien zou het aansluiten bij de woningbouwambitie van 1000 woningen per jaar.

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Peter Goldstein

  Niks museum of woningen… Poppodium!

 • In het Masterplan Inverdan uit 2003 werd al over de plannen over de Krimp gesproken. Helaas is dat toen totaal losgelaten en is alleen het centrum ontwikkeld. Mooi moment om verder te gaan met die visie:

  6.10 De Krimp

  De Krimp vormt een wezenlijk onderdeel van het centrum van Zaandam en Inverdan. De Krimp kan door haar potentiële kwaliteiten een goede bijdrage leveren aan de kwaliteit en identiteit van Inverdan. De Krimp is een oud deel van Zaandam en ligt op en aan de Hogedijk, de voormalige Noorder IJ- en Zee- dijk. Het is nu nog gedeeltelijk verborgen en verwaarloosd. Door deze karaktervolle buurt op te knappen en aan te sluiten op het centrum wordt het historisch netwerk zichtbaar gemaakt. In de Krimp zal worden gewoond en gewerkt. Dit fijnmazige buurtje is vooral interessant om de cultuurhistorie te versterken. Het gebied zelf biedt daarvoor ook de nodige ingrediënten. Zo is het historisch stratenpatroon nog in delen aanwezig. Dit vormt dan ook de basis voor de visie op de Krimp. De morfologie, schaal en maat van de historische bebouwing is de andere drager voor de visie. Uitgangspunt is immers het behoud en versterking van de historische kwaliteiten. De Krimp wordt aangevuld met nieuwe structuren die het gebied verbeteren en goed laten aansluiten op de omliggende buurten. In dit deel van het centrum is de historie van de stad goed ‘afleesbaar’. De aanpak van de Krimp versterkt daarmee het toeristisch product van de stad: het Czaar Peterhuisje komt beter tot zijn recht. De Krimp draagt op deze manier bij aan de vergroting van de diversiteit van het centrum van de stad en dus ook aan een versterking van het economisch draagvlak voor het centrumgebied.

  Het water is een belangrijk onderdeel van het nieuwe netwerk. Op de Krimp kan de voormalige dijksloot terugkomen. Hierdoor wordt het historische karakter hersteld en kan het water weer (via een duiker) doorlopen naar de Nieuwe Gracht.

  Vanwege functie en sfeer worden de verschillende onderdelen van de Krimp onderscheiden.

  Een deel met bebouwing bestaat uit dijkwoningen met voor- en achterhuizen en Zaans groen, en in een domein van water en groen. Beide domeinen krijgen verschillende karakteristieken en bouwregels.

 • Tom Tulleken

  Ik ben destijds bij de presentatie van het plan voor het Krimp geweest in de hervormde kerk in Wormerveer. Ge Sombroek van Somass presenteerde dit plan aan de hand van een maquette. Onder meer toenmalig wethouder Nel Kroese was laaiend enthousiast evenals de aanwezigen. Het was dan ook een prachtig en kansrijk plan. Jammer genoeg zijn slechts enkele -overigens fraaie- pandjes in Zaanse stijl hier gebouwd. Het plan had, en heeft nu zeker nog, potentie.

 • jan de bruin

  alleen als het een museum wordt dat gelegenheid biedt aan een (inter)nationaal scala van kunst en kunstenaars biedt dat zaanstad een mogelijkheid om op te klimmen op de culturele ladder. Het verplaatsen van het zaans museum om ruimte te maken voor een nieuwe entree is kapitaalvernietiging en niemand zit in de binnenstad te wachten op het zien van roeiboten en verkadeblikken aangevuld met de winkeldochters van het rijksmuseum.
  Dus kies voor echte culturele vernieuwing of bouw starterswoningen waaraan schreeuwende behoefte is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *