De rioolheffing in Zaanstad gaat in 2024 met 8,5 procent omhoog. De onroerendezaakbelastingen (OZB) stijgt mee met de prijsindexatie van 3,9 procent (dus gaat omhoog met dat percentage). De afvalstoffenheffing blijft gelijk. Per saldo is de stijging van de woonlasten voor deze drie belastingen 3,9 procent.

Dit blijkt uit de begrotingsvoorstellen van B&W van Zaanstad voor 2024-2027.

Wethouder Stephanie Onclin: “Met deze begroting gaan we onverminderd verder om de ambities uit ons coalitieakkoord waar te maken. Dat gaat zeker niet vanzelf, want het zijn financieel onzekere tijden.”

Zaanstad heeft voor 2024 en 2025 een sluitende begroting. Voor 2026 en 2027 is er een tekort. Wethouder Onclin hoopt dat het Rijk tegen die tijd bij gaat springen: ‘We gaan ervan uit dat het rijk inziet dat goede gemeentefinanciën belangrijk zijn. Daarvoor moeten ze vanuit Den Haag toch echt over de brug komen met extra structureel geld vanaf 2026.”

Eerder maakte Zaanstad al bekend dat het project Avant (Thorbeckeweg) en sportpark Hoornseveld beide een half miljoen duurder uitvielen. Daarvoor werd extra geld gereserveerd. Voor de plannen voor de Guisweg is € 2,62 miljoen gereserveerd. Ook komen er reserveringen voor de ‘Binnensportaccommodatie Noord’ (€ 0,48 miljoen) en de Molenweide (€ 0,275 miljoen).

Op donderdag 12 oktober is in de foyer van het stadhuis een informatiemarkt over de begroting van 17.00 tot 19.00 uur. Op 19 oktober, 1 en 2 november spreekt de gemeenteraad over de begroting. Op 9 november is de besluitvorming.

Alle stukken van de begroting zijn hier te lezen en te downloaden. Er is ook een begroting in één oogopslag.

Door Piet Bakker. Bron: Zaanstad (persbericht, documenten begroting, agenda). Foto: aanleg riool Rosmolenstraat (De Orkaan).