Elk jaar voert het Inlichtingenbureau een toets uit op basis van gegevens van het voorgaande jaar om te bepalen of mensen die het voorgaande jaar kwijtschelding voor gemeentebelastingen ontvingen, ook dit jaar kwijtschelding kunnen krijgen.

Afgelopen februari is een fout gemaakt bij het aanschrijven van 825 huishoudens, waarbij ten onrechte kwijtschelding is verleend voor gemeentebelastingen. 

Die fout is onomkeerbaar volgens de wet, meldt portefeuillehouder Stephanie Onclin van Financiën aan de Zaanse raad, de financiële consequentie bedraagt zo’n € 547.395, maar, geen paniek, dit kan mogelijk lager uitvallen na correctie.

Mensen van wie de belastingschuld is kwijtgescholden, hoeven de belastingaanslag voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing 2024 niet te betalen. De afdeling Belastingen stuurt deze huishoudens een brief om dat te bevestigen. Voor de toekomst wordt de werkwijze rond kwijtschelding herzien om herhaling te voorkomen.

In december 2023 werd bekend dat 304 inwoners van Zaanstad met een bijstandsuitkering in november ten onrechte een energietoeslag van € 1.400 kregen. Zaanstad gaat dat geld niet terugvorderen omdat de gemeente niet wil dat “kwetsbare inwoners mogelijk (verder) in de problemen worden gebracht door een fout van de gemeente.” Ook hier werd gebruik gemaakt van de diensten van het Inlichtingenbureau.

Door Merel Kan. Bron: Collegebericht Zaanstad.