304 inwoners van Zaanstad met een bijstandsuitkering hebben in november ten onrechte een energietoeslag van € 1.400 gekregen. Zaanstad gaat dat geld niet terugvorderen omdat de gemeente niet wil dat “kwetsbare inwoners mogelijk (verder) in de problemen worden gebracht door een fout van de gemeente.”

In totaal gaat het om een strop van € 425.000 voor de gemeente. Maar omdat er sowieso € 1.283.800 zou overblijven van het beschikbare budget van € 14.069.000 valt de schade mee aldus de verantwoordelijke wethouder René Tuijn (PvdA) in een Raadsinformatiebrief.

Zaanstad heeft bij deze groep minima niet gecontroleerd of de ontvanger wel verantwoordelijk was voor het betalen van de energierekening. Door deze fout van de gemeente hebben in deze gevallen meerdere mensen binnen één huishouden, maar ook mensen in een instelling en dak- en thuislozen de maximale energietoeslag gekregen.

Dat ze geen recht hebben is overigens niet zeker. Zaanstad: “Bij een eventuele aanvraag die deze inwoner zelf zou doen per december, zou aanvullende informatie kunnen aantonen dat zij alsnog recht hebben op de energietoeslag.” Maar dat gaat de gemeente dus niet controleren, wel hoopt Zaanstad nog een beetje terug te krijgen: “Inwoners krijgen wel de vraag om het bedrag terug te storten als zij denken niet in aanmerking te komen voor de energietoeslag.”

Vertraging

Bij de mensen die er wel recht op hebben is ook iets misgegaan. Die hadden het automatisch eind november moeten hebben, maar: “helaas is dit niet voor iedereen gelukt. Daarom gaat de automatische uitbetaling nu in twee rondes. Eén heeft eind november plaatsgevonden en één vindt eind december plaats.”

Deze vertraging treft maximaal 2800 huishoudens. Zij krijgen uiterlijk 15 december een beschikking en uiterlijk 23 december de toeslag.

Inwoners die denken in aanmerking te komen voor de energietoeslag, maar op 15 december nog geen bericht van de gemeente hebben gekregen, kunnen zelf een aanvraag indienen. Alle informatie over het aanvraagproces en het aanvraagformulier staan op www.zaanstad.nl.

De Orkaan schreef al vanaf 1 december over de problemen bij de uitbetalingen van de energietoeslag op basis van informatie van lezers:

Door Piet Bakker. Bronnen: Raadsinformatiebrief, eerder nieuws op De Orkaan. Foto: De Orkaan.