Behalve dat ruim 300 mensen ten onrechte een energietoeslag hebben gehad en de automatische uitbetaling bij 2.800 huishoudens niet op tijd is gebeurd, zijn er nieuwe problemen bij de uitbetaling ontstaan. Zo wordt de termijn van 8 weken waarbinnen mensen die een aanvraag doen, uitbetaald zouden moeten krijgen, niet altijd gehaald. Bovendien moeten sommige gezinnen die er vanuit mochten gaan dat ze automatisch de toeslag zouden ontvangen, toch een nieuwe aanvraag indienen.

Bij de artikelen over de onterechte en te late betalingen reageerden veel lezers die zeiden te laat of helemaal geen toeslag te krijgen terwijl ze er wel op rekenden. Ook kreeg De Orkaan mails van lezers die hetzelfde meemaakten. In alle gevallen ging het om mensen die de vorige keer wel de toeslag kregen en waarbij niets in de inkomenssituatie is veranderd:

“Mijn man en ik hebben in 2022 automatisch 1300 euro energietoeslag ontvangen vanwege laag inkomen (enkel AOW). Aangezien er in ons inkomen niets is veranderd namen we aan dat dit jaar hetzelfde zou verlopen. Toen eind oktober niets was ontvangen is er gebeld met de gemeente. Er werd gezegd dat het eind november overgemaakt zou worden. Ook eind november werd niets vernomen en is er opnieuw gebeld. De mededeling was dat als er voor 15 december geen brief was ontvangen dan moest er een aanvraagformulier ingevuld en opgestuurd worden. Omdat er weinig keus was is dat op 18 december gedaan.”

‘Niks ontvangen’

Deze lezer was niet de enige:

  • “we moeten opnieuw aanvragen, dat gaat weer minimaal 8 weken duren voordat dat weer in behandeling wordt genomen”
  • “ik in 2023 energietoeslag gehad. Voor 2024 10 dec. aanvraag ingediend. ik krijg nu UITERLIJK (schrik niet) 31 MAART 2024 BERICHT.”
  • Vorig jaar heb ik automatisch de energietoeslag ontvangen. Dit jaar heb ik er volgens de regels ook recht op, maar had 1 december nog niks ontvangen. Ik moet nu de toeslag zelf aanvragen”
  • “ik ook vorig jaar automatisch gekregen. en nu niets”
  • “Ik heb het ook niet gehad ik zit in de wao telefoontje gepleegd blijkt dat alle wao ers nog niets hebben gehad.”
  • “ik heb vorig jaar ook gehad maar nu nog niks gehoord”
  • “Hoewel we afgelopen jaar de toeslag krijgen, ontvingen we hem dit jaar niet automatisch.”

Mensen moeten dus zelf een aanvraag indienen terwijl ze dachten automatisch de toeslag te krijgen, moeten langer dan 8 weken op hun geld wachten en krijgen soms ook onjuiste informatie van Zaanstad. De woordvoerder van wethouder René Tuijn (PvdA) laat weten dat het inderdaad mis is gegaan in een aantal gevallen. De uitbetalingstermijn van 8 weken wordt niet altijd gehaald omdat ze bij de gemeente “zoveel aanvragen ontvangen, dat wij niet altijd de termijn van beantwoording van 8 weken kunnen nakomen. Daar waar dat niet lukt, laten wij de betreffende huishoudens weten dat het iets langer duurt.”

Inlichtingenbureau

Net als bij de eerdere problemen lijkt het Inlichtingenbureau dat de adressen aanlevert (‘Veilig en doelgericht werken door slimme informatiedistributie’) hier een rol te spelen. Zaanstad: “Mensen die vorig jaar energietoeslag ontvingen zijn getoetst door het inlichtingenbureau. Hieruit kwam voor sommige inwoners naar voren dat het recht op de energietoeslag niet direct kon worden vastgesteld.” Deze groep is volgens Zaanstad gevraagd “om zelf een aanvraag te doen, zodat deze door een consulent van de gemeente opnieuw getoetst kan worden.” Het zou volgens de gemeente kunnen zijn dat ze nu boven de inkomensgrens vallen “als gevolg van de indexering”.

Erg aannemelijk klinkt dat niet omdat alle mensen van wie De Orkaan klachten heeft gezien stellen dat er niks aan hun situatie is veranderd. Als ze na een aanvraag te hebben gedaan alsnog een toeslag krijgen, zou het kunnen zijn dat het Inlichtingenbureau ze ten onrechte heeft afgewezen.


Energietoeslag kan tot 31 augustus worden aangevraagd in Zaanstad (tot 140 procent van de bijstandsnorm), Wormerland en Oostzaan (in beide gevallen tot 120 procent van de bijstandsnorm).

Door Piet Bakker. Bronnen: Zaanstad (woordvoerder wethouder Tuijn), websites Wormerland en Oostzaan, eerder nieuws op De Orkaan, reacties en mails van lezers. Foto: De Orkaan.