Zaanstad onderzoekt circa 300 gevallen waarbij vermoed wordt dat de energietoeslag ten onrechte is uitbetaald. In deze gevallen heeft de gemeente niet gecontroleerd of mensen die het kregen ook verantwoordelijk waren voor het betalen van de energierekening. Het ging wel om mensen die maximaal 140 procent van de bijstandsnorm als inkomen hadden.

Dat zou kunnen betekenen dat aan meerdere mensen in één gezin een toeslag is uitbetaald terwijl dat niet mogelijk zou moeten zijn. Ook zouden op deze manier mensen in een instelling, dak- en thuislozen of mensen die ergens inwoonden een toeslag hebben gehad.

Dat betekent volgens de woordvoerder van wethouder René Tuijn (PvdA) niet automatisch dat die mensen geen recht op die toeslag hebben. Maar als ze het gekregen omdat er onvoldoende getoetst is, moeten ze zelf alsnog een aanvraag indienen.

Steekproef

De mensen die terecht een toeslag hebben gekregen, krijgen morgen of overmorgen bericht, “de brieven zijn vandaag de deur uitgegaan” aldus de woordvoerder. In totaal gaat het om 12.000 mensen, in ongeveer 300 gevallen wordt nader onderzoek gedaan. Zaanstad moet nog bepalen of de ten onrechte uitgekeerde toeslag zal worden teruggevorderd. De lijst met mensen die in aanmerking zouden kunnen komen is aangeleverd door de Stichting Inlichtingenbureau.

De Orkaan schreef vrijdag over het onderzoek dat de gemeente deed naar de uitbetaling van de energietoeslag nadat wij signalen kregen dat er problemen waren. Toen werd gesteld dat in zo’n 70 à 100 gevallen werd gekeken of de uitbetaling wel goed was gegaan. Zaanstad liet weten dat de verruiming van de criteria mogelijk tot fouten zou hebben geleid. De fout lijkt nu een ontbrekende controle te zijn geweest en meer mensen te betreffen. Volgens de woordvoerder is de controle aanvankelijk alleen via een steekproef gedaan.

Een van onze lezers meldde dat ze wist van gezinnen waarbij ook de kinderen een betaling hadden gehad. Na contact met de gemeente werd toegegeven dat er ‘op grote schaal’ fouten waren gemaakt.

Te laat uitbetaald

De mogelijk onterechte uitbetaling is niet het enige probleem. Bij De Orkaan komen veel klachten binnen van mensen die de vorige toeslag wel kregen en waarbij de inkomenssituatie niet is gewijzigd. Ze verwachtten dat ze nu de toeslag automatisch zouden ontvangen zoals was toegezegd, maar dit is niet altijd het geval. Mensen die bijvoorbeeld alleen AOW hebben – waarbij ze waarschijnlijk in aanmerking komen voor de toeslag – kregen de toeslag niet terwijl ze die vorige keer wel kregen. Als ze contact met de gemeente opnemen, krijgen ze de opdracht opnieuw een aanvraag in te dienen.

“Ik heb het vorig jaar ook gewoon gekregen dus dacht ik weer in aanmerking te komen, omdat er niets is veranderd. 24 a4’tjes invullen!! met allerlei gegevens die ze al hebben.”

“Vorig jaar automatisch gekregen. En nu niets. Zaanstad: wacht u nog 2 weken. Heeft u dan nog niets gehoord belt u dan nog een keer.”

“Ik zou het deze week ook moeten krijgen maar ik heb tot op heden nog niets mogen ontvangen helaas. En dat terwijl ik het heel erg hard kan gebruiken in deze moeilijke en lastige tijden. Ik ben er wel heel veel keren achterheen gegaan.”

Sociaal Wijkteam

Eén lezer meldt dat hij drie keer met de gemeente heeft gebeld in de afgelopen weken en met het Sociaal Wijkteam op aanraden van de gemeente. Dat laatste was weinig succesvol omdat hij weer werd terugverwezen naar de gemeente. Uiteindelijk was de conclusie van Zaanstad dat de aanvraag “onder water was bijven hangen in het systeem”. Een systeemfout dus.

Dat het opnieuw zou moeten worden aangevraagd valt verkeerd bij de betrokkenen: “dat gaat weer minimaal 8 weken duren voordat dat weer in behandeling wordt genomen.”

Als het opnieuw aangevraagd moet worden kan dat niet online via inloggen met Digid. Aanvragers moeten een formulier uitprinten, voorzien van bijlagen en per post terugsturen.

UPDATE 5 december: Zaanstad: vertraging in 2000 gevallen bij uitbetaling energietoeslag

140 procent bijstandsnorm

De criteria bij Zaanstad zijn verruimd ten opzichte van de landelijke richtlijn die huishoudens tot 120 procent van van de bijstandsnorm omvat. Zaanstad geeft die groep € 1.400. Maar de gemeente heeft ook inkomens tot 130 procent van de bijstandsnorm in de regeling betrokken (€ 1.100 toeslag) en de inkomens tot 140 procent van de bijstandsnorm (€ 800 toeslag).

Op de website van Zaanstad wordt de regeling uitgelegd (de link naar het aanvraagformulier werkt niet – we hebben dat van die 24 pagina’s dus niet kunnen controleren.)

Door Piet Bakker. Bronnen: woordvoerder wethouder René Tuijn (Zaanstad), reacties en mail van Orkaan-lezers. Afbeelding: De Orkaan.