Officieel heet het ‘wijziging Beleidsregels openbaarmaking door de Gemeenteraad van Zaanstad’ maar het betekent in de praktijk: minder streng zwartlakken.

Zaanstad was namelijk behoorlijk streng. Vrijwel alles waar een naam stond werd zwartgelakt. Dat hoefde eigenlijk helemaal niet. Volgens het privacyreglement hoeft niet alles te worden weggelakt.

Wat worden de regels nu? Voor politieke ambtsdragers worden namen en (zakelijke) emailadressen bekendgemaakt op de website. En adressen en telefoonnummers worden alleen met toestemming van de betrokkenen, bekendgemaakt.

Namen van personen worden niet openbaar gemaakt met uitzondering van de namen van medewerkers van de gemeente Zaanstad die een openbare taak uitoefenen. Dat betekent dat de namen van wethouders en burgemeester voortaan niet zwart worden gelakt.

Dat is natuurlijk een begin, maar lang niet genoeg. We hebben regelmatig contact met mensen die een brief aan de raad sturen met een vraag en die er geen enkel probleem mee hebben dat hun naam bekend wordt gemaakt. Ook is het vaak potsierlijk omdat mensen wel met hun functie (voorzitter van de Fietsersbond) maar niet met naam worden genoemd. Dat blijft zo.* En dat is onzin. Zaanstad zou er goed aan doen een ‘opt-out’ systeem te hanteren: als je een brief aan raad stuurt is je naam openbaar tenzij je expliciet aangeeft dat je dat niet wilt. Je naam moet wel bij de raad bekend zijn. O ja: en anonieme brieven moeten meteen de prullenbak in.

* Wij konden uit die tekst van het privacyreglement niet halen dat namen van mensen die bij een organisatie werken nu voortaan openbaar zijn, maar volgens raadslid Menno de Haas van ROSA die het aangekaart heeft bij Zaanstad is dat wel het geval (de tekst is: “Brieven aan de raad van personen en instellingen/organisaties worden op de website van de raad openbaar gemaakt. Brieven van personen worden hiervoor geanonimiseerd, die van instellingen/organisaties niet.”) – wij gaan checken wat er gaat gebeuren.

Door Piet Bakker, illustratie: eerdere zwartlakkingen. Bron: website Zaanstad.