Klimaatdoelen Zaanstad uit zicht door tekortschietend toezicht

De Rekenkamer Metropool Amsterdam is negatief over de manier waarop Zaanstad bedrijven controleert die veel energie gebruiken. Omdat de gemeente tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal wil zijn en een groot deel van de CO2-uitstoot van bedrijven komt, moeten die bedrijven minder energie gaan gebruiken. Bedrijven die veel energie gebruiken zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar […]

» Lees meer

Veel meer klachten in Zaanstad over afval

Losse stoeptegels, kapotte lantaarnpalen en rondslingerend afval… Het aantal meldingen daarover nam in de laatste vijf jaar toe met bijna 60 procent in Zaanstad. Meldingen over afval komen het vaakst binnen, dat gebeurde in 2020 naar schatting ruim 10.000 keer (dat is bijna 30 keer per dag). Dat blijkt uit een recent rapport van de Rekenkamer die stelt dat Zaanstad […]

» Lees meer

Geen onderzoek naar geheimhouding Zaanstad, maar wel ‘gesprek’?

Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam schrijft aan de gemeenteraad van Zaanstad dat hij dit jaar geen onderzoek naar geheimhouding in de gemeente gaat doen. De Ridder schrijft echter ook dat een gesprek over geheimhouding wel een optie is. Recent onderzoek in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag heeft “handvatten voor een gesprek over geheimhouding” opgeleverd die […]

» Lees meer

Waarom liepen jeugdzorgkosten Zaanstad uit de hand?

De kosten voor jeugdzorg in Zaanstad vertonen veel grotere tekorten dan verwacht. Het gaat niet om € 3,9 maar om € 5,9 miljoen over 2018 aldus de Rekenkamer. Een belangrijke oorzaak lijkt een verkeerde inschatting van Zaanstad te zijn over het aantal jongeren dat verwezen werd naar dure jeugdzorg. Ook kon gedeclareerd worden voor dagen waarop geen zorg was geleverd. […]

» Lees meer

Tekort jeugdzorg Zaanstad € 2 miljoen hoger dan geraamd

Het tekort van Zaanstad op de jeugdhulpverlening in 2018 is geen € 3,9 miljoen zoals het college eerder meldde maar € 5,9 miljoen. Zaanstad heeft onvoldoende zicht op de oorzaken van de tekorten. De kosten voor specialistische jeugdhulp zijn niet goed in beeld bij de gemeente. Dat concludeert de Rekenkamer in het rapport over het onderzoek Jeugdhulp in Zaanstad. Zaanstad […]

» Lees meer

AEB naar HVC? (en naar Wormerland en Zaanstad)

In Amsterdam struikelde al een wethouder over de kapotte vuilverbrander AEB. Udo Kock (D66) wilde de afvalverwerker aan een commerciële partij kwijt maar zijn collega’s gaven de voorkeur aan HVC. Dat bedrijf is in handen van 44 gemeenten en 6 waterschappen. Ook Zaanstad en Wormerland zijn aandeelhouder. En daarmee komt het dossier (en de risico’s) ook op het bordje van […]

» Lees meer

Rekenkamer: geen misbruik van voorkennis bij erfpachtomzetting

Hebben ambtenaren, raadsleden of wethouders goedkoop hun erfpacht omgezet toen ze in 2006 in de gaten kregen dat het afkopen van erfpacht fors duurder zou worden? “Nee” zegt de Rekenkamer in een nieuw rapport. Dat gerucht waart al jaren door het Stadhuis. De gemeente deed zelf twee maal onderzoek, de Rekenkamer bekeek de zaak, het Bureau Integriteit boog zich erover. […]

» Lees meer

Erfpacht-onderzoek laat op zich wachten: misbruik van voorkennis of niet?

Volgens de gemeente en Rekenkamer is er niks aan de hand bij de afkoop van de erfpacht in 2006 en begin 2007. Maar de cijfers laten een piek zien in die periode. Waarom hebben er zoveel mensen in 2006 en begin 2007 hun erfpacht afgekocht? Wisten ze dat er een andere – duurdere – regeling kwam? In 2007 werd een […]

» Lees meer

Paspoort Wormerland 1 cent duurder?

Vanmorgen schreef het Dagblad Zaanstreek een groot artikel over de diensten die de gemeente Wormerland aan haar inwoners aanbod, die werden veelal ‘onder de kostprijs’ aangeboden. Dat had de Rekenkamer uitgerekend – daar zijn ze immers voor – en de logische aanbeveling was dan ook de prijzen te verhogen. Dat zou de gemeente tienduizenden euro’s kunnen besparen. Wordt het Wormer-paspoort […]

» Lees meer

Risico HVC

Betere resultaten HVC, maar risico blijft Wethouder Dick Emmer is tevreden over de Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC). De HVC is eigendom van 48 gemeenten en 6 waterschappen, waaronder Zaanstad. Zaanstad is samen met Beverwijk, Heemskerk en Velsen aandeelhouder, het Zaanse aandeel is 18%. Emmer schrijft aan de gemeenteraad dat de kasstroom is toegenomen, dat het netto resultaat gestegen is en dat […]

» Lees meer
1 2