Zwavelstank Krommenie inderdaad van Tata Steel

Sinds afgelopen maandag wordt er in Krommenie melding gemaakt van een zwavelstank. Wij schreven daar gisteren over. Het zou om een indringende lucht gaan die op je keel slaat. De aanwezigheid van deze stank werd gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZGK). Daar wisten ze te vertellen dat er zich een incident heeft voorgedaan in een stoomketel van Kooksgasfabriek 1 van […]

» Lees meer

Krommenie in zwavelstank van Tata Steel?

Sinds afgelopen maandag wordt er in Krommenie melding gemaakt van een zwavelstank. Eén van de melders heeft het over een indringende lucht die op je keel slaat. Zij heeft dit aangegeven bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZGK).  Daar vertellen ze dat er zich een incident heeft voorgedaan in een stoomketel van Kooksgasfabriek 1 van Tata Steel. De stoomketel is daardoor kapotgegaan:  […]

» Lees meer

Datalek bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zijn de persoonsgegevens van mensen die de meldingentool en het Meldpunt overlast Tata Steel hebben gebruikt in handen gekomen van een hacker. Volgens de OD NZKG gaat het om een ‘ethische hacker’ die daarmee wilde waarschuwen voor de kwetsbaarheid van de tool. Melders zijn vandaag per mail door de OD NZKG op de hoogte […]

» Lees meer

Klimaatdoelen Zaanstad uit zicht door tekortschietend toezicht

De Rekenkamer Metropool Amsterdam is negatief over de manier waarop Zaanstad bedrijven controleert die veel energie gebruiken. Omdat de gemeente tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal wil zijn en een groot deel van de CO2-uitstoot van bedrijven komt, moeten die bedrijven minder energie gaan gebruiken. Bedrijven die veel energie gebruiken zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar […]

» Lees meer

Olam krijgt ‘strenge’ vergunning, maar hoeveel ammoniak-uitstoot is dat?

Wethouder Wessel Breunesse is blij met de nieuwe vergunning voor Olam Cocoa in Koog aan de Zaan: “De uiteindelijke vergunning is strenger dan de ontwerpvergunning.” Maar hoe streng is die vergunning nu eigenlijk? Korte voorgeschiedenis: Olam – een van de grootste ammoniak-uitstoters van Nederland – stelt in een vergunningsaanvraag dat ze recht heeft op de uitstoot van ruim 500 ton […]

» Lees meer

Vergunning Olam: 80 ton ammoniak en 60 ton stikstof per jaar

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) wil een natuurvergunning aan cacaoverwerker Olam in Koog a/d Zaan geven omdat de stikstofdepositie op N2000-gebieden zou dalen ten opzichte van de ‘referentiesituatie’ in 1994. Olam krijgt een vergunning om 80 ton ammoniak en ruim 60 ton stikstof per jaar uit te stoten. Volgens de Omgevingsdienst is de ammoniak-uitstoot ‘fors’ lager dan waar het bedrijf […]

» Lees meer

Olam in raad Zaanstad

De vergunning die cacao-verwerker Olam aanvraagt voor stikstof-uitstoot en een biomassacentrale wordt verleend door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN). Maar het bedrijf ligt natuurlijk wel op het grondgebied van Zaanstad. De gemeente heeft jarenlang ‘gedoogd’ dat Olam zonder vergunning werkte volgens Zaandijker Barry Verlinden. Hij heeft een ‘zienswijze’ ingediend bij de Omgevingsdienst en spreekt ook vanavond in bij de raad […]

» Lees meer

Vergunning Olam wordt aangevochten

Omwonenden van cacaoverwerker Olam in Koog a/d Zaan leggen zich niet neer bij de vergunning die aan het bedrijf is verleend. Zij gaan zienswijzen tegen dit besluit indienen. Zij trekken samen op met Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment die bij het controleren van de gegevens de vergunning al op onduidelijkheden stuitte. De vergunning is verleend door de Omgevingsdienst […]

» Lees meer
1 2