De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) wil een natuurvergunning aan cacaoverwerker Olam in Koog a/d Zaan geven omdat de stikstofdepositie op N2000-gebieden zou dalen ten opzichte van de ‘referentiesituatie’ in 1994.

Olam krijgt een vergunning om 80 ton ammoniak en ruim 60 ton stikstof per jaar uit te stoten.

Volgens de Omgevingsdienst is de ammoniak-uitstoot ‘fors’ lager dan waar het bedrijf recht op zou hebben op basis van de Hinderwetvergunning uit 1994 (ruim 500 ton).

80 ton

De daadwerkelijk ammoniak-uitstoot was volgens de ODNHN 80 ton in 2019. Dat is een tot dusver niet eerder gepubliceerd cijfer. Op de RIVM-website van emissieregistraties is 2018 het laatste jaar waarover gerapporteerd werd, toen zou om 58 ton gaan, volgens de ODNHN was het echter 55. Ook over 2017 zijn er verschillen: 55 ton volgens de Omgevingsdienst en 57 ton volgens het RIVM.

Die 80 ton in 2019 (en die ook voor de komende jaren moet gelden) is dus in de praktijk gelijk aan de uitstoot in 2019 en hoger dan de 55 in 2018 en 2017. Maar volgens de ODNHN is het dus fors lager dan de ruim 500 ton waar het bedrijf recht op had. Dat recht is ontleend aan de Hinderwetvergunning van 1994, als het bedrijf op de volle capaciteit zou werken, zouden ze aan die 500 ton kunnen komen.

Stikstof

De stikstofdepositie op Natura2000-gebieden (o.a. Kalverpolder en Westzijderveld) neemt volgens de Omgevingsdienst af, van ruim 45 ton ‘Mol N’ per hectare per jaar (als er 500 ton uitgestoten zou zijn, wat dus nooit gebeurd is) tot zo’n 8 ton ‘Mol N’ per hectare per jaar (bij 80 ton, wat dus een toename is ten opzichte van 2017 en 2018).

Behalve ammoniak (NH3) stoot Olam ook stikstof (NOx) uit. Volgens de ODNHN mag Olam hier meer uit gaan stoten. Het was ruim 40 ton per jaar en het wordt meer dan 60 ton. Ook deze bedragen stroken niet met de getallen uit de RIVM-emissie website. Daar is sprake van 25 ton in 2015, 13 ton in 2017 en 8 ton in 2018.

Volgens Harrie Miedema van de Omgevingsdienst komt dat omdat zijn dienst ook uitgaat van ‘vergunde’ waarden net als bij de uitstoot van ammoniak:

“dat is berekend op basis van een productie die vol-continue is en het hele jaar op maximale capaciteit, de feitelijk uitstoot is vaak lager.”

De vergunde hoeveelheid stikstof gaat van 40 naar 60 ton. Ook stoot Olam CO2 uit (18.650 ton per jaar in 2018) en VOS (vluchtige organische stoffen (50 ton in 2018).

ammoniakNO2/X (stikstof)CO2VOS
20101602202092
201596252694058
201757132157044
20185881865050
201980
feitelijke uitstoot (RIVM)

Uiterlijk tot 31 december kunnen zienswijzen ingediend worden bij de ODNHN.

De nieuwe biomassacentale (BMI) komt midden op het terrein bij de Wilhelminastraat.

Bronnen: presentatie en contact ODNHN, eerdere artikelen op De Orkaan, RIVM-website over emissies.

Hier ons complete Olam-dossier.