Milieuorganisatie Mobilisation for the environment (MOB), ofi (Olam Food Ingredients) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) hebben afspraken gemaakt waardoor Olam in Koog aan de Zaan versneld voldoet aan de toekomstige emissienorm voor ammoniak. Hierdoor zal Olam/ofi in de nabije toekomst geen nationale piekbelaster van stikstof meer zijn.

De jaarvracht ammoniak gaat omlaag van ruim 260 ton ammoniak in 2020 naar circa 12 ton per oktober 2024 en ruim 4 ton per 1 januari 2028. Olam/ofi verdwijnt uit de top 100 van ammoniakuitstoters.

Dat maakte de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bekend via haar website. Het contract is gister gesloten. Er dreigde een juridische ‘patstelling’ aldus de Omgevingsdienst. Bij eerdere rechterlijke uitspraken in mei werd duidelijk dat Olam problemen met vergunningen had. De milieuvergunning was niet in orde en Olam bleek wel een natuurvergunning nodig te hebben. Olam probeerde via een voorlopige voorziening de voor haar ongunstige uitspraken terug te draaien, maar heeft nu kennelijk eieren voor haar geld gekozen.

De Omgevingsdienst meldt: “de drie partijen zijn met elkaar in overleg getreden om te zoeken naar mogelijkheden om dit te doorbreken en toch maximaal resultaat voor natuur en milieu te boeken.”

Positief signaal

Johan Vollenbroek van MOB:

“Dit ammoniakakkoord maakt zichtbaar hoe zinvol het is om vanuit verschillende belangen met elkaar in gesprek te gaan. Dat ofi zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door versneld zijn ammoniakuitstoot te reduceren, zien wij als een goed, positief signaal”

Joost van der Hoogte, plantmanager van ofi Koog aan de Zaan:

“ofi is verheugd met dit akkoord, dat duidelijkheid schept voor alle partijen. Wij zijn vastbesloten om met de autoriteiten, MOB en andere stakeholders samen te blijven werken om ons gezamenlijke doel van minder emissies en bescherming van biodiversiteit te bereiken”

Mario Bakker, directeur Toezicht en Handhaving van de OD NZKG:

“Als we langslepende juridische procedures kunnen voorkomen, heeft dit altijd onze voorkeur. Ik ben trots op dit resultaat waarbij natuur en milieu de absolute winnaars zijn.”

Buurtbewoner Robert van Tellingen:

“Heel blij met Johan Vollenbroek. Wel schrijnend om te constateren dat je mensen als hij nodig hebt om iets te veranderen. Ik geloof nooit dat Olam dit uit zichzelf had gedaan.”

Lees ook: Het Orkaan Olam-dossier

Hieronder het Het ammoniakakkoord:

Door Piet Bakker. Bronnen: Ammoniakakkoord Omgevingsdienst, Olam en MOB, app-interview Robert van Tellingen (de andere citaten komen van de website van de Omgevingsdienst), eerdere berichten op De Orkaan. Foto: De Orkaan.