Raad van State buigt zich over Olam-vergunningen

Olam, de gemeente Zaanstad, Mobilisation for the Environment (MOB) en twee ‘buren’ van Olam – A. de Jong en P. van Calcar – verschijnen vandaag voor de Raad van State in Den Haag in een zaak over de milieu- en natuurvergunningen van de cacaofabriek van OLAM in Koog aan de Zaan.

Eind mei oordeelde de rechtbank in Haarlem dat de milieuvergunning niet in orde was en dat Olam wel degelijk een natuurvergunning nodig had. Dat houdt een groot risico in voor Olam, want zonder de juiste vergunningen mag de fabriek niet draaien. Olam heeft dan ook hoger beroep aangetekend tegen die uitspraak maar omdat zoiets lang kan duren wordt vandaag bij de Raad van State een ‘voorlopige voorziening’ aangevraagd.

De Olam-zaak over de uitstoot van onder meer ammoniak en Vluchtige Organische Stoffen (VOS) loopt al jaren maar in het begin van dit jaar raakte de zaak in een juridische stroomversnelling. Bij de bestuursrechter in Haarlem dienden niet minder dan vijf zaken rondom de Koogse cacao-fabrikant.

Milieuvergunning

Minstens twee daarvan liepen niet goed af voor Olam. Eind mei maakte de rechtbank bekend dat “de milieu- en natuurvergunningen voor de cacaofabriek van OLAM in Koog aan de Zaan niet zijn verleend in overeenstemming met de regelgeving.”

In de milieuvergunning die door Zaanstad is verleend, heeft volgens de rechtbank Zaanstad “de waardes voor uitstoot van VOS te ruim gesteld. Gebleken is namelijk dat OLAM al aan strengere en lagere waardes kan voldoen.” Ook heeft Zaanstad voor de uitstoot van ammoniak “een hogere maximale grenswaarde opgenomen dan de wettelijke norm. Dit is alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Aan die voorwaarden wordt niet voldaan.”

Natuurvergunning

Olam had volgens de Provincie geen natuurvergunning nodig omdat “de aangevraagde situatie bij de fabriek niet leidt tot een toename van de neerslag van stikstof in het omliggende beschermde natuurgebied (Natura 2000- gebied). Die ‘situatie’ nu wordt vergeleken met 1994 toen het Natura 2000-gebied werd aangewezen. Volgens MOB is een natuurvergunning wel nodig. De rechtbank stelt dat niet goed gemotiveerd is waarom geen natuurvergunning nodig is omdat “niet kan worden vastgesteld wat de toegestane situatie op 10 juni 1994 was.” De rechtbank vindt dat Olam wel een natuurvergunning nodig heeft en dat de Provincie dat opnieuw moet beoordelen. De Provincie moet dus ook handhaven als dat nodig is.

Op één ander punt kreeg Olam gelijk. Zaanstad wil dat Olam jaarlijks de uitstoot van VOS en stikstofoxide meet en rapporteert. Olam wil dat niet. Zaanstad heeft volgens de rechtbank de meetverplichting niet goed onderbouwd.

Zaanstad mag van de rechter overigens wel een deel van de stukken geheim houden en andere delen zwart lakken omdat die delen van het dossier persoonlijke gegevens en gevoelige bedrijfsgegevens van Olam bevatten.

Lees ook:

Door Piet Bakker. Bronnen: rechtbank-uitspraken, agenda Raad van State, eerder nieuws op De Orkaan, foto (De Orkaan).

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Peter Moerland

    Wanneer we in de jaren zeventig van de vorige eeuw in een overbeladen Renault 4 terug keerden in de Zaanstreek, snuifde mijn vader altijd “ja, alles werkt nog”, doelend op de voedingsmiddelenindustrie.

    Een halve eeuw later, met dank aan medeburgers die met volle verstand naast één van die weinige nog overgebleven ‘stank-en-overlast fabrieken’ zijn komen wonen en net zolang door gaan met procederen tot alle industrieën weg zijn uit de Zaanstreek.
    Daarbij geholpen door meneer Vollenbroek, maar die is toch op veel grotere schaal bezig om Nederland te verlossen van industrie, Bouw, Agrarische sectoren wegens het verstikken van ons milieu.

    Ik vraag me wel eens af hoe lang we het gaan volhouden nadat vrijwel alle maakindustrie vertrokken is uit ons land.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *